BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Bogusław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Uwagi o nowym zarządzaniu w nowej gospodarce
Notes on the New Management in the New Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 123-132, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Gospodarka, Zarządzanie
Economy, Management
Note
summ.
Abstract
Organizacje działają dzisiaj w niekorzystnym dla siebie otoczeniu rozumianym jako całokształt zjawisk, procesów i instytucji kształtujących ich stosunki wymienne,możliwości sprzedaży, zakres działania i perspektywy rozwojowe. Otoczenie to staje się coraz mniej stabilne, bardziej wymagające i niepewne, co pomniejsza możliwości zapewnienia sobie przez przedsiębiorstwo trwałej egzystencji i długofalowego rozwoju, dzięki właściwemu definiowaniu potrzeb rynku i ich zaspokajania w sposób bardziej efektywny, niż czyni to konkurencja.(fragment tekstu)

This paper presents the thesis that the New Economy (Polish economy), and suggests new challenges for companies operating as actors and managers, as organizers and managers functioning and operation of these companies. What is needed is a change in the orientation of the theory and practice of management thinking, to whom and why to serve organized, collective action and encourage entrepreneurship, and about what should be the mission of a modern and effective science of management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bazzichi O.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, "Społeczeństwo"2003, nr 3-4.
 2. Blanchard K., O'Connor M.: Zarządzanie przez wartości, Warszawa 2008.
 3. Bloom H., Calori R., De Woot Ph.: Zarządzanie europejskie, Poltext, Warszawa 1995.
 4. Crozier M.: Przedsiębiorstwo na podsłuchu, PWE, Warszawa 2003.
 5. Drucker P.F.: Praktyka zarządzania, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004.
 6. Flack F.: Kultura przedsiębiorstwa i odpowiedzialność społeczna, "Społeczeństwo"2003, nr 3-4.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Koncepcja kreowania organizacji inteligentnej w przedsiębiorstwach, "Organizacja i Kierowanie" 1997, nr 4.
 8. Hutt M.D., Speh Th.W.: Zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 1997.
 9. Kay J.: Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 10. McKenna R.: Marketing is Everything, "Harvard Business Review" 1991, nr 1-2.
 11. Penc J.: Nowe zarządzanie w nowej gospodarce, Warszawa 2010.
 12. Penc J.: Reengineering działania firmy, "Manager" 2005, nr. 10.
 13. Tofflerowie A. i H.: Budowa nowej organizacji. Polityka trzeciej fali, Wydawnictwo "Zysk i S-ka", Poznań 1996.
 14. Wawrzyniak B.: Zrozumieć współczesne przedsiębiorstwo, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1996.
 15. Wawrzyniak B.: Innowacje i przedsiębiorczość w przebudowie polskich przedsiębiorstw, KNOiZ PAN, Warszawa 2007.
 16. Zbiegień-Maciąg L.: Etyka zarządzania, CIM, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu