BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kondratowicz-Pozorska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Problemy szczecińskiego rynku pracy w latach 2002-2011
Szczecin's Labor Market Problems in the Years 2002-2011
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2013, nr 6, s. 41-54, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Rynek pracy
Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W latach 90. XX wieku Szczecin był w rankingach miastem takim, jak Wrocław czy Poznań. Dzisiaj jest to miasto z wielkimi problemami i niestabilnym rynkiem pracy. Dlatego też celami referatu było wytypowanie głównych dylematów trapiących szczeciński rynek pracy oraz próba określenia środków zaradczych. Badaniem objęto wszelkie zmiany,które miały miejsce pomiędzy 2002 a 2011 rokiem.(abstrakt oryginalny)

In the 90s of the twentieth century Szczecin was in cities rankings, such as Wrocław and Poznań. Today it is a city with big problems and an unstable labor market. Therefore, the aim of article was to predict the major dilemmas that are characteristic for labor market of Szczecin and attempt to determine how to remedy these problems. The study included all the changes that took place between 2002 and 2011. (original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Diagnoza społeczno-gospodarcza Szczecina, w: Szczecin dla Ciebie. Aktualizacja Strategii Rozwoju Szczecina, red. D. Zarzecki, Wyd. US, Szczecin 2010.
 2. Gajewski P., Uwarunkowania rynku pracy województwa łódzkiego, Księży Młyn Dom Wydawniczy M. Koliński, Łódź 2009.
 3. Korenik S., Dysproporcje w rozwoju regionów Polski: wybrane aspekty, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 4. Nowak P., Gminy województwa zachodniopomorskiego w świetle bezrobocia w latach 1999-2008, Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy, Wyd. WUP, Szczecin 2009.
 5. Analiza i prognoza zjawisk demograficznych Szczecina 2025 z uwzględnieniem ich wpływu na gospodarkę miasta i rozwój usług publicznych, Public Profits, Poznań-Szczecin, 2009.
 6. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku, Wyd. PUP Szczecin, Szczecin 2012.
 7. Profile demograficzno-zawodowe pracowników w województwie zachodniopomorskim. Sytuacja i oczekiwania pracodawców w powiatach województwa zachodniopomorskiego. Przewidywanie oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji, kompetencji i usług szkoleniowych - raport końcowy, WUP, Szczecin 2011.
 8. Raport na temat wielkich miast Polski - Szczecin, Wyd. PwC, Warszawa 2011, www.pwc.com/pl.
 9. Raport w województwie zachodniopomorskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa-Szczecin 2012.
 10. Raporty o stanie miasta Szczecin z lat 2002, 2004, 2008 i 2010, Wyd. UM Szczecin.
 11. Rocznik Statystyczny Szczecina 2011, Wyd. WUS, Szczecin 2012.
 12. Roczniki Statystyczne Województwa Zachodniopomorskiego 2002, 2008 i 2010, GUS, Warszawa.
 13. Rynek pracy w mieście Szczecinie w 2011 roku, Wyd. PUP, Szczecin luty 2012.
 14. Rynek pracy województwa zachodniopomorskiego w latach 2008-2009, Informacje i Opracowania Statystyczne, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Szczecin 2010.
 15. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2010, GUS, US Szczecin, Szczecin 2010.
 16. Szczecin w liczbach 2010. www.szczecin w liczbach_2010_pl.pdf.
 17. Województwo Zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy, Wyd. US, Szczecin 2010.
 18. Zagraniczna migracja zarobkowa, raport pobadawszy przygotowany dla WUP w Szczecinie 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
2081-9579
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu