BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolska Grażyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Postal Infrastructure and the Challenges of Contemporary Economy. Selected Problems
Infrastruktura pocztowa wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy badawcze
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2013, nr 6, s. 55-64, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Regulacja ekonomiczna, Usługi pocztowe, Infrastruktura
Economic regulations, Postal services, Infrastructure
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest wielokierunkowa ocena rozwiązań w obszarze rozwoju infrastruktury pocztowej w Polsce oraz określenie roli państwa jako głównego kreatora kierunku i intensywności jej rozwoju. Intencją autorki było zachowanie teoretycznej formy rozważań, a więc próba wydobycia tego, co dotyczy szeroko rozumianej infrastruktury pocztowej i cech ją określających, dlatego nie uwzględniono w artykule tych wszystkich właściwości, które znaleźć można w opracowaniu ujmującym ten aspekt tylko z punktu widzenia technicznego i gałęziowego. Zamiarem opracowania jest też relatywnie wielostronne ujęcie problematyki badawczej. Przyczyną takiego podejścia jest przekonanie, że w obszarze badań związanych z infrastrukturą pocztową konieczne są również badania porównawcze, których efektem powinno być udowodnienie jej dużego znaczenia w polskiej gospodarce. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to conduct a multidirectional evaluation of the solutions implemented in the field of the Polish postal structure's development as well as to define the role of the state as the main force influencing the direction of this development. The intention of the author is to conduct a theoretical study, i.e. to attempt to embrace a wide concept of the postal infrastructure and its features. Therefore the features concerned with technical or branch understanding of the issue were not included. Multidimensional view of the problems is also an important scope of the paper. It results from the opinion that in the field of postal infrastructure's studies comparative research is much needed and it should aim to prove the importance of the infrastructure in the Polish economy.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Directive 2008/6/CE of the European Parliament and Council of 20 February 2008.
  2. Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post, "Jahresbericht" 2002, Nr. 4.
  3. Karst Z., Techniczno-ekonomiczna infrastruktura gospodarki narodowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1986.
  4. Ratajczak M., Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
  5. Postal Services Law of 12 June 2003 ("Journal of Laws" No. 130, Item. 1188).
  6. Act of 18 March 2004 amending the Postal Services Law ("Journal of Laws" No. 69, Item. 627).
  7. Wolska G., Zmiany strukturalne rynku usług pocztowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe US 2005
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
2081-9579
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu