BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzóska Jan (Politechnika Śląska)
Title
Zasoby informacji w innowacyjnych modelach biznesu
Information Resources in the Innovative Business Model
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 135-144, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Innowacje, Innowacyjność, Modele biznesowe, Zasoby informacji
Innovations, Innovative character, Business models, Information resource
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji modelu biznesu zorientowanego na kreowanie i wykorzystywanie przez przedsiębiorstwo innowacji stanowiących (w decydującym stopniu) o jego przewadze konkurencyjnej. W prowadzonych badaniach, na których oparto się w tym opracowaniu, model taki nazwano innowacyjnym modelem biznesu. Drugim celem niniejszego opracowania jest przedstawienie roli, jaką w takim modelu odgrywają zasoby informacji. W artykule przedstawiono koncepcję modelu biznesu opartego na zasadach tzw. nowej ery innowacji, eksponując w nim takie elementy jak: infrastruktura społeczna,procesy biznesowe oraz infrastruktura techniczna.(fragment tekstu)

Reaching profitability and competitiveness by companies frequently depends on innovations they introduce. In practice, this is related to creating and applying proper business model in the company. Capacities of such model to generate and diffuse innovation depend to high extent on using information resources that represent the grounds of necessary knowledge. The paper presents a concept of business model based on the principles of so called innovation era emphasizing the meaning of information resources for its implementation and functioning. Business model dynamics case study in the commercial and trade company is presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzóska J.: Model biznesowy - współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, "Organizacja i Zarządzanie" 2009, nr 6.
 2. Brzóska J.: Modele strategiczne przedsiębiorstw energetycznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
 3. Chan Kim W., Mauborgne R.: Strategia Błękitnego Oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006.
 4. Gołębiowski T., Dudzik T., Lewandowska M., Witek-Hajduk M.: Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 5. Hamel G.: Leading the revolution, Harvard Business School Press 2002.
 6. Jabłoński M.: Podnoszenie wartości spółek kapitałowych poprzez dynamiczne dostrajanie modeli biznesu,
 7. Zarządzanie procesami restrukturyzacji, red. R. Borowiecki,A. Jaki, UE w Krakowie, Kraków 2012.
 8. Kulawczuk P.: Modele biznesowe realizacji projektów badawczo-rozwojowych,
 9. M. Bąk, P. Kulawczuk: Przedsiębiorczy Uniwersytet. Praktyczna użyteczność badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Projektowanie i prowadzenie badań naukowych we współpracy z gospodarką, Warszawa 2009
 10. Obłój K.: Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 11. Prahalad C.K., Krishnan M.S.: New Age of Innovation, McGraw-Hill 2008
 12. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, Katowice 2012.
 13. Ślskie mocne informacją. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego, Katowice 2009
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu