BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zagóra-Jonszta Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Spór Kopernika z Decjuszem o reformę pieniężną - spojrzenie współczesne
The Dispute Between Copernicus and Decius about Monetary Reform - Contemporary Look
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2013, nr 6, s. 65-77, bibliogr. 14 poz.
Keyword
System monetarny, Reforma walutowa
Monetary system, Currency reform
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł omawia słynny spór Mikołaja Kopernika z Justusem Decjuszem dotyczący reformy pieniądza w pierwszej połowie XVI w. Na tle sytuacji gospodarczej starano się przedstawić obie propozycje reform oraz ich ocenę. W obliczu pogarszającej się sytuacji monetarnej były czynione próby uzdrowienia rynku monetarnego, które jednak nie do końca się powiodły.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the famous dispute between Nicolas Copernicus and Justus Decius concerning the reform of the monetary in the first half sixteenth century. Against the background of the economic situation, attempted to provide both reform proposals and their estimation. In the face of worsening monetary situation tried to heal the monetary market, unfortunately try not to end up successful. (original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Besala J., Nie wszystko złoto..., "Polityka" 2012, nr 43.
 2. Davies N., Boże Igrzysko. Historia Polski, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Warszawa 2001.
 3. Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991.
 4. Gazda Z., Na obrzeżach ekonomii, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2000.
 5. Kula W., Rozwój gospodarczy Polski w XVI-XVII w., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 6. Lipiński E., Historia polskiej myśli ekonomicznej do końca XVIII wieku, Ossolineum, Wrocław 1975.
 7. Lipiński E., Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1968.
 8. Lipiński E., Studia nad historią polskiej myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1956.
 9. Marciszewski J., Szlachta polska i jej państwo, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
 10. Merkantylistyczna myśl ekonomiczna w Polsce XVI i XVII wieku. Wybór pism. Wyboru dokonali J. Górski i E. Lipiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1958.
 11. Mikołaja Kopernika rozprawy o monecie i inne pisma ekonomiczne oraz J.L. Decjusza traktat o biciu monety, oprac. J. Dmochowski, Gebethner i Wolf, Warszawa 1923.
 12. Rozwój polskiej myśli ekonomicznej na przestrzeni wieków, red. S. Czaja, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 13. Sucheni-Grabowska A., Spory królów ze szlachtą w złotym wieku, Krajowa Agencja Wydawnicza, seria wydawnicza: Dzieje narodu i państwa polskiego, Kraków 1989.
 14. Zagórski J., Monety dawnej Polski, Warszawa 1945.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
2081-9579
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu