BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziawgo Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego a zastosowanie opcji barierowych w transakcjach finansowych
Risk of price change of the underlying instrument and application of the barrier options in financial transactions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 471-482, tabl., rys.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Keyword
Ryzyko, Instrumenty pochodne, Ceny
Risk, Derivatives, Prices
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano analizę porównawczą kształtowania się wartości współczynnika delta opcji barierowych i opcji zwykłych, analizę wpływu ceny instrumentu bazowego na wartość współczynnika delta opcji barierowych oraz przykłady zastosowania opcji barierowych w transakcjach finansowych. Ilustrację empiryczną przedstawiono na podstawie symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na euro/zł.(fragment tekstu)

Barrier options are path-dependent options. The income from the options is influenced by the exceeding of the underlying instrument price values established at conclusion of the value (barrier) contract. The article presents the issues connected with barrier options: characteristic of the instrument, the influence of price of the underlying instrument on the value of delta coefficient of the barrier and standard options, and the description of the barrier options application in financial transactions. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the barrier options and standard options on EUR/PLN(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. C.J. Hull, Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International. Inc. 2002, s. 195.
  2. K. Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 71.
  3. W. Tarczyński, M. Zwolankowski, Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s. 75.
  4. E. Dziawgo, Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2003, s. 11.
  5. K. Jajuga, W. Gudaszewski, W. Mróz, Opcje egzotyczne - wprowadzenie, "Rynek Terminowy" 2004, nr 1, s. 8.
  6. G. Gastineau, Exotic (Nonstandard) Options on Fixed-income Instruments, w: The Handbook of Fixed Income Options: Strategies, Pricing and Applications, red.F.J. Fabozzi, Irwin Professional Publishing, Chicago 1999.
  7. A. Napiórkowski, Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych, NBP Departament Analiz i Badań, Warszawa 2002, s. 44.
  8. E. Dziawgo, Opcje barierowe zarządzaniu ryzykiem, w: Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie - jak mądrze inwestować, red. S. Buczek, A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 313.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu