BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zioło-Gwadera Katarzyna
Title
Sytuacja kobiet na rynku pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Situation of Women in the Labour Market in the Corporate Social Responsibility Context
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2013, nr 6, s. 103-112, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Pozycja kobiety w społeczeństwie, Społeczna odpowiedzialność, Rynek pracy
Women's position in society, Social Responsibility, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce polskiej stanowią przyczynę, dla której coraz szersza grupa przedsiębiorstw włącza w zakres swojej działalności aspekty społeczne i środowiskowe. Jednym z problemów, który wymaga zainteresowania ze strony przedsiębiorstw, jest brak równego traktowania kobiet i mężczyzn w sferze zatrudnienia. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie aktualnej sytuacji kobiet na polskim rynku pracy oraz wskazanie działań umożliwiających osiągnięcie wyższego stopnia aktywizacji zawodowej kobiet w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Dynamic changes occurring in the Polish economy underlie the reason for which the increasingly large group of enterprises include social and environmental aspects in the scope of their activity. No equal treatment of women and men in the field of employment is one of the problems requiring interest on the side of enterprises. This article presents current situation of women in the Polish labour market and activities allowing for achieving higher level of vocational development of women within CSR.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieryło M., Programy równowaga praca-życie realizowane w IBM Polska, w: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce: czwarty zestaw studiów przypadków, red. A. Pocztowski, Oficyna Wydawnicza, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2005.
 2. Davis K., Blomstrom R., Business and Society: Environment and Responsibility, McGraw-Hill, New York 1975.
 3. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, GUS, Warszawa 2010.
 4. Korpus J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w obszarze kształtowania środowiska pracy, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006.
 5. McGuire J., Business and Society, McGraw-Hill, New York 1963.
 6. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011, GUS, Warszawa 2012.
 7. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 8. Rybak M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, w: Etyka w biznesie, red. M. Borkowska, J.W. Gałkowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002.
 9. Wołowiec T., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa nową formułą zarządzania, w: "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2004, nr 3.
 10. www.csr.gov.pl.
 11. Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, GUS, Departament Pracy i Warunków Życia, Warszawa 2008.
 12. Zbiegień-Maciąg L., Etyka w zarządzaniu, CiM, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
2081-9579
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu