BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogoziński Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Ethos marketingu usług
Ethos of Service Marketing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2013, nr 6, s. 113-123, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Etyka, Marketing relacji, Marketing usług
Ethics, Relationship marketing, Service marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
W nasilającym się ostatnio procesie przenikania etyki do gospodarki ważna rola do spełnienia przypada marketingowi, ponieważ jest on wprost zorientowany na klienta, a nie na materialne procesy produkcji. Z punktu widzenia bezpośredniego oddziaływania instrumentarium marketingowego na usługobiorcę wyeksponowanie etycznego wymiaru marketingu usług staje się kwestią pierwszoplanową.(abstrakt oryginalny)

In the implementation process of the ethics into the economy, the important role plays the marketing, because marketing activities must be directly and well-oriented on the customer, not on production or material objects. Especially in service-organizations we may observe the first-hand influence of the marketing instrumentarium on the customer. By this reason the choice of the suitable version of the service marketing spells key-meaning. Author proves in his paper that relationship marketing (which is based on personal interactions) warrants the ethical dimension of the service relations.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Etyka biznesu "Po Enronie", red. J. Sójka, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2005.
 2. Elzenberg H., Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w przypadku czasu, Wyd. Znak, Kraków 1994.
 3. Frankl V.E., Homo patiens, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1998.
 4. Heidegger M., Znaki drogi, KR Wydawnictwo, Warszawa 2006.
 5. Levinas E., O Bogu, który nawiedza myśli, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994.
 6. Mrówka K., Heraklit, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 7. Picht G., Odwaga utopii, przekład zbiorowy, PIW, Warszawa 1981.
 8. Polanyi K., Wielka transformacja, PWN, Warszawa 2010.
 9. Ricoeur P., Krytyka i przekonanie, KR Wydawnictwo, Warszawa 2003.
 10. Rogoziński K., Usługi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000.
 11. Rogoziński K., Zarządzanie wartością z klientem, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 12. Sedlak W., Homo electronicus, PIW, Warszawa, 1980.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
2081-9579
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu