BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski), Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ instytucji wsparcia biznesu na pobudzanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Impact of Business Support Institutions to Stimulate Innovative Activity of Enterprises on the Example of the West Pomeranian Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 99, s. 189-203, rys.,tab.
Issue title
Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów: VIII Forum Samorządowe
Keyword
Innowacje, Przedsiębiorstwo
Innovations, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
W dzisiejszych czasach innowacyjność postrzegana jest jako bardzo złożone i skomplikowane zjawisko społeczne. W dotychczasowym podejściu innowacja, przez wielu znawców pojęcia, traktowana była jako ulepszenia i rozwój w zakresie technologii i techniki, a obecnie można zaobserwować lawinowo rosnący trend innowacji i innowacyjności w obszarze usług, marketingu, organizacji przedsiębiorstwa, a nawet strategii czy społeczeństwa. Podobne zmiany zauważalne są w sposobie postrzegania innowacyjności. Nie jest już ona traktowana jako pojedyncze, odosobnione zdarzenie, ale jako kompleksowe zjawisko składające się z szeregu zdarzeń wpływających na powstawanie nowych wyrobów, usług, technologii czy form organizacji. Z uwagi na wspomniany poziom złożoności dzisiejsze procesy innowacyjne realizowane są w ścisłym układzie kooperacji, a wytworzona swoista sieć podmiotów implementujących wiedzę i tworzących nową wiedzę splatane są rządowymi i poza-rządowymi organizacjami wsparcia wspomaganymi przez administrację publiczną. Jednocześnie wzrasta znaczenie bliskich relacji i inicjatyw obywatelskich budujących nowe kanały transferu informacji.(abstrakt oryginalny)

Nowadays innovative activity of enterprises is seen as complex and complicated process. For this reason it is necessary to stimulate the innovative capacity of enterprises by local governments. Their conscious and deliberate action has resulted in business support institutions. The purpose of this paper is to examine their effect on the activity of industrial enterprises in the West Pomeranian region.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. K.B. Matusiak, Parki technologiczne, w: Ośrodki Innowacji i  Przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2009, red. K.B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i  Przedsiębiorczości w Polsce, Łódź-Warszawa 2009, s. 30.
  2. A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki, t. 2, Statsoft, Kraków 2007, s. 217.
  3. A. Świadek, Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011, s. 102.
  4. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 1998, s. 73-76.
  5. Nakłady na działalność B + R w 2009 r. 117 833,5 tys. zł, //www.stat.gov.pl/zach/69_608_ ZACH_HTML.htm (30.05.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu