BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wachowska Julia Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Znaczenie funduszy infrastrukturalnych dla inwestycji publicznych
The Importance of Infrastructurefunds for Public Investment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 99, s. 205-219, rys.,tab.
Issue title
Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów: VIII Forum Samorządowe
Keyword
Fundusze unijne, Infrastruktura, Inwestycje publiczne
EU funds, Infrastructure, Public investment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sprawne funkcjonowanie gospodarek narodowych nie może mieć miejsca bez nowoczesnego systemu dróg, lotnisk, portów, szkół, elektrowni, systemów łączności. Utrzymywana na wysokim poziomie infrastruktura gospodarcza i społeczna podnosi atrakcyjność danego regionu w oczach potencjalnych inwestorów, prowadzi do ożywienia otoczenia i wpływa na wzrost dobrobytu społeczności lokalnych. Organizacje międzynarodowe - Bank Światowy, OECD - rekomendują m.in. zwiększenie nakładów na inwestycje publiczne.(abstrakt oryginalny)

Although in recent years, the world has observed an increasing implementation of infrastructure projects, it still has not bridged the gap in infrastructure investment. The aim of this paper is to indicate the significance of Infrastructure Funds for public investments. For every government, Infrastructure Funds may represent a new and important source of capital for investment in roads, schools and hospitals, etc.; for financiers and contractors, the shift towards private financing of infrastructure could herald a major boom in new project financings and infrastructure construction.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Infrastructure to 2030, OECD, Paris 2007, s. 21.
  2. PPP - dziedziny, korzyści, bariery - oczami przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego (2007-2011), Raport PPPortal.pl, Katowice 2011.
  3. H. Gawron, Ocena efektywności inwestycji, AE, Poznań 1997, s. 13.
  4. J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansowe. Teoria i  praktyka, t. II, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000, s. 14-15.
  5. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 43.
  6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. 1997, nr 115, poz. 74, art. 6.
  7. K. Brzozowska, Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance, wyd. II, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 65.
  8. K. Brzozowska, Fundusze infrastrukturalne na rynkach finansowych, Zeszyty Naukowe US nr 586, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 25 "Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw", Wydawnictwo US, Szczecin 2010, s. 528.
  9. K. Brzozowska, Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na za-sadzie project finance, wyd. II, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 64.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu