BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krupa Marian (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu)
Title
Uwarunkowania realizacji projektów informatycznych (ERP) w ramach sektora mśp w Polsce
Conditionings in the field of information projects (ERP) implementetation in small business sector in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 532-542, tabl.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Informatyzacja przedsiębiorstwa, Systemy informatyczne
Small business, Computerization of the company, Computer system
Note
summ.
Abstract
Procesy informatyzacyjne polskich przedsiębiorstw, w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, są realizowane w Polsce, z różnym efektem, od ponad dwudziestu lat. Informatyzacja polskiego biznesu przebiega w różnych obszarach, w różnych branżach oraz w różnych sektorach w tym także w tzw. małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)1. Typowymi działaniami realizacji projektów informatycznych w MŚP są: dziedzinowe oprogramowanie biznesowe, głównie finansowoksięgowe i obsługi magazynu, aplikacje umożliwiające cykliczne rozliczenia z urzędami typu on-line, strony www/portale informacyjne, sklepy internetowe (e-business) oraz poczta elektroniczna. Szczególnym jednak narzędziem zmian w zakresie unowocześnienia procesów pracy, biznesowych, zarządzania oraz ponad przeciętnego wzrostu wartości firmy, są projekty oparte o zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP(fragment tekstu)

The information change in business, economy and society requires an extraordinary effort to build sound and permanent model of growth both for big corporations and small entrepreneurs. There are many obstacles that slows down the process of adapting small businesses in Poland to state-of-the-art information technology, especially ERP platforms. First of all, it is a matter of changing habits and attitude by polish businessmen and businesswoman towards totally new business model that IT is build on. Another key factor is related to the lack of knowledge and experience in managing sophisticated ERP projects in Small Business sector both by entrepreneurs and software providers. And finally, it is necessary to develop an entire new model for state programs in area of providing modern IT infrastructure, e-government procedures and information society education(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. M. Krupa, Zarządzanie w cywilizacji informatycznej, w: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, red. W. Kieżun, Wolter Kluwer Polska i ALK, Warszawa 2011.
 2. http://www.prawo.egospodarka.pl (12.12.2012).
 3. http://www.prawo.egospodarka.pl (12.12.2012).
 4. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1998.
 5. J. Śniadecki, Moja firma, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1998.
 6. L.H.Haber, Management. Zarys zarządzania małą firmą, WPSB, Kraków 1995.
 7. J. Auksztol, P. Balwierz, M. Chomuszko, SAP. Zrozumieć system ERP, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 13.
 8. J. Ubysz, Tożsamość BI, "CIO. Magazyn Dyrektorów IT", styczeń 2006.
 9. J. Jakieła, e-Biznes dla MSP. Korzystanie z innowacji w biznesie, WSIiZ, Rzeszów 2008, s. 15
 10. A. Marcinkowski, Drobny przedsiębiorca i horyzonty kultury organizacyjnej, w: Kapitalizm po polsku. Przedsiębiorca, organizacja, kultura, red. A. Marcinkowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 1996, s. 91.
 11. J. Surma, Rola analogii w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu strategicznym małymi i średnimi przedsiębiorstwami, SGH, Warszawa 2010, s. 51-76.
 12. R. Krawczyński, JD Edwards - rozwiązanie dla organizacji sektora MŚP. Dlaczego organizacje sektora MŚP powinny inwestować w najlepszej klasy system ERP?, materiały branżowe firmy Oracle 2011.
 13. B. Wachta, Legendy i mity świata umów wdrożeniowych, "Computerworld", luty 2008.
 14. T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1965.
 15. http://dis2.waw.pl/dis/monitor-it/raporty-2011.
 16. Ranking Firm IT. TOP 200, wydanie specjalne, "Computerworld" 2011.
 17. http://www.sap.com/poland/sme/ solutions/ businessmanagement/businessone/index.epx.
 18. http://stat.gov.pl/gus/nauka_technika_PLK_HTML.htm
 19. B.Mejssner, Jak zarządzać małą firmą przy komputerze, "Rzeczpospolita", www.ekonomia24.pl z dnia 12.12.2012.
 20. M. Krupa, Nowoczesny model kształcenia menedżerów. W kierunku cywilizacji informatycznej, w: Kształcenie i rozwój specjalistów i menedżerów, red. P. Górski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania, Kraków 2011, s. 47-58.
 21. L. Warno, Biznesowa indolencja - czy sposób na inteligentne zarządzanie?, "CIO. Magazyn Dyrektorów IT", grudzień 2005.
 22. M. Krupa, Ryzyko i niepewność w zarządzaniu firmą, Antykwa, Kluczbork 2000/2001 s. 79-81.
 23. M. Krupa, Gry aksjologiczne a zarządzanie projektem informatycznym, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", t. 14, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2009, s. 117-124.
 24. W. Paluszyński, Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Od redakcji, "Czas Informatyzacji" 2010, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu