BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobrowolski Wiesław (Politechnika Wrocławska), Dobrowolska Anna (Politechnika Wrocławska), Prałat Ewa (Politechnika Wrocławska)
Title
Zastosowanie metod wspomagania podejmowania decyzji do wyboru usługi hostingowej dla e-biznesu
Application of Decision Support Methods to Select a Hosting Service for an E-Business
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 179-187, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Usługi, Biznes elektroniczny
Services, e-business
Note
summ.
Abstract
Jednym z fundamentów technologii gospodarki elektronicznej sa usługi serwerowe. Firmy, które prowadzą sprzedaż towarów czy usług przez Internet, niechętnie wykorzystują własne serwery. Przyczyny są różne, m.in. kosztowny sprzęt, oprogramowanie i przyłącza, brak specjalisty, konieczność dbania o bezpieczeństwo, zbyt mała skala działalności itp. Na rynku jest wiele firm oferujących usługi w postaci fizycznych lub wirtualnych serwerów, dzierżawionych sklepów internetowych oraz hostingu, czyli dzierżawy zasobów serwera, z możliwością zainstalowania wielu programów realizujących dowolne funkcje, w tym handel internetowy.(fragment tekstu)

Many decision support methods exist and can be used to select a hosting service for an e-business. They operate on individual criteria to produce a compound measure for each alternative. The objective of this work is to analyze the possibility of applying a method that calculates additional measures for groups of criteria. We propose the Generalized Parameter Method to support the hosting service selection decisions and we present a case study to demonstrate its use.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dobrowolska A.: Zastosowanie metody uogólnionego parametru do oceny jakości życia,
  2. Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym, red. E.Skrzypek, UMCS, Lublin 2007.
  3. Dobrowolska A., Mikuś J.: Ocena jakości procesu logistycznego metodą uogólnionego parametru, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2004, nr 2.
  4. French S.: Decision Theory - An Introduction to the Mathematics of Rationality, Chichester Ellis Horwood Ltd, 1986.
  5. Geldermann J., Schöbel A.: On the Similarities of Some Multi-Criteria Decision Analysis Methods, "Journal Of Multi-Criteria Decision Analysis" 2011, vol. 18,issue 3-4.
  6. Hwang C.L., Yoon K.: Multiple Attributes Decision Making Methods and Applications,Springer-Verlag, 1981.
  7. Kasim M. et al.: Multi-criteria decision making methods for determining computer preference index, "Journal of Information and Communication Technology" 2011,Vol. 10, No. 1.
  8. Keefer D.L., Kirkwood C.W., Corner J.L.: Perspective on decision analysis applications,"Decision Analysis" 2004, Vol. 1, No. 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu