BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gozdan Krystyna
Title
Formy opodatkowania i ewidencji księgowej mikro i małych firm
Forms of taxation and accounting records of micro and small companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 576-583
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Podatki, Ewidencja księgowa
Small business, Taxes, Accounting records
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktów prawnych regulujących zasady opodatkowania działalności gospodarczej firm i odpowiadających im rodzajów ewidencji księgowej. Jednocześnie wymienia się w aktach takie rozwiązania prawne, które umożliwiają mikro i małym firmom dokonać wyboru prostych i tanich form opodatkowania i ewidencji księgowej. Stworzenie przez ustawodawcę właściwego systemu prawnego, pozwalającego małym firmom łagodzić obciążenia podatkowe, obniżać koszty obsługi księgowej i prawnej, jest znaczącym czynnikiem sprzyjającym powstawaniu i rozwojowi tych firm(fragment tekstu)

Tax burdens always limit the freedom of business activity, generate additional costs for the functioning of a company, and, at times, due to irregularities in calculating tax payments, lead to the liquidation of the company. Based on the "survey" on page 7, the research has shown that among barriers for company development, 35% of those surveyed pointed to the amount of taxes and charges specified by the law, one surveyed in five pointed to low turnover, and 8% of the companies - to the complications in legal regulations. Tax law regulations pose a requirement regarding the records kept, namely the obligation for the regularity of the books kept.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Brol, Prawo przedsiębiorców, red. A. Żor, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa 2009, s. 13-25 DzU 2007, nr 155, poz. 1095, z późn. zm.
  2. DzU 2012, poz. 749
  3. Departament Analiz i Prognoz Ministerstwo Gospodarki Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2011 roku ( Numer 1/2012 ), Warszawa, kwiecień 2012, s. 1-6.
  4. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2011, nr 177, poz. 1054.
  5. DzU 1998, nr 144, poz. 930, z późn. zm.
  6. DzU z 03.04.2012 r., poz. 361
  7. DzU 2003, nr 152, poz. 1475
  8. Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. DzU 2009, nr 152, poz. 122.
  9. Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2011, nr 74, poz. 397.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu