BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hybka Małgorzata Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Szczególne procedury rozliczania podatku od wartości dodanej przez małych przedsiębiorców w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii
Simplified vat procedures for small enterprises in Poland, Germany and United Kingdom
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 102, s. 584-593, tabl.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013
Keyword
Podatki, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wartość dodana
Taxes, Small business, Value added
Note
summ.
Country
Niemcy, Wielka Brytania
Germany, United Kingdom
Abstract
Opodatkowanie działalności gospodarczej zwiększa koszty jej prowadzenia. Skala tego zwiększenia jest uzależniona od wielu czynników, w tym związanych bezpośrednio z nakładaną daniną publiczną oraz rozmiarami przedsiębiorstwa i przedmiotem jego działalności. Z przeprowadzonych dotąd badań wynika, że do grupy podatków generujących wysokie koszty wywiązywania się z obowiązków podatkowych należy podatek od wartości dodanej. Co więcej, koszty te są szczególnie wysokie w przypadku małych przedsiębiorców (fragment tekstu)

Council Directive 2006/112/EC provides for differentiated options facilitating VAT calculation. Those options are mostly available for small and medium-sized enterprises. Although all EU Member States are entitled to implement simplified VAT charging and collecting procedures, each country made use of this right to various extent. The basic aim of this article is to present an overview of these procedures being applied in Poland, Germany and United Kingdom. The author describes conditions for VAT exemption, cash accounting scheme and flatrate scheme.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. P. Przepióra, Podatek VAT w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dyskusja o neutralności i kształcie regulacji podatkowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009, s. 77.
 2. Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, DzUrz UE, nr L 347 z 11.12.2006.
 3. DzU nr 54, poz. 535 ze zm.
 4. DzU nr 68, poz. 360.
 5. R. Weimann, F. Lang, Umsatzsteuer - national und international, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2007, s. 1042-1043.
 6. O.G. Lippross, Umsatzsteuer, Erich Fleischer Verlag, Achim bei Bremen 2005, s. 809.
 7. The Value Added Tax (Increase of Registration Limits) Order 2012, nr 883, http://www.legislation.gov.uk (20.10.2012).
 8. N. Warren, Tolley's VAT Planning, Reed Elsevier Ltd, Hampshire 2009, s. 66.
 9. Section 26B, Value Added Tax Act 1994, http://www.legislation.gov.uk (20.10.2012).
 10. J. Mirrlees, Tax by Design: The Mirrlees Review, Oxford University Press, Oxford 2011, s. 179.
 11. http:// customs. hmrc. gov.uk (20.10.2012).
 12. http://customs.hmrc.gov.uk (20.10.2012).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu