BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hankiewicz Krzysztof (Politechnika Poznańska)
Title
Jakość użytkowa jako cecha determinująca sprawność dokonywania elektronicznych operacji biznesowych
Usability as a Feature that Determinethe Efficiency of Electronic Business Operations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 199-206, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Jakość, Klient, Sprawność
Quality, Customer, Efficiency
Note
summ.
Abstract
O sprawności i jakości operacji biznesowych decydują oczywiście właściwości sieci oraz architektura zabezpieczeń informatycznych. Istotne jest zachowanie dostępności, a jednocześnie poufności i spójności danych biznesowych. Bardzo ważne jest też właściwe zaprojektowanie aplikacji pracujących po stronie serwera.Bardzo często analizując sprawność funkcjonowania systemów bagatelizuje się rolę interfejsu i jego dostosowanie do potrzeb i możliwości użytkowników.(fragment tekstu)

This study proposes application of hierarchical model to e-commerce websites usability evaluation. The paper presents methods and significance of e-commerce websites usability evaluation. Important element of this analyse is to characterise factors having main influence for user satisfaction and usability connected with efficiency of e-commerce websites.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Green D., Pearson J.M.: Integrating website usability with the electronic commerce acceptance model, "Behavior & Information Technology", Vol. 30, No. 2, March-April 2011
 2. Hankiewicz K., Prussak W.: Usability Estimation of Quality Management System Software, w: HCI International. 11th International Conference on Human- Computer Interaction, Vol. 4. Theories, Models and Processes in HCI, red. G. Salvendy, MIRA Digital Publ., 2005.
 3. Hankiewicz K., Prussak W.: Quality in Use Evaluation of Business Websites, w: Ergonomics in Contemporary Enterprise, red. L.M. Pacholski, S. Trzcieliński, IEA Press, Madison 2007.
 4. Hankiewicz K., Prussak W.: Badanie jakości użytkowej biznesowego serwisu internetowego - studium przypadku,
 5. Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego.Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Szczecin 2011.
 6. Hollingsed T., Novick D.G.: Usability Inspection Methods after 15 Years of Research and Practice, w: Proceeding SIGDOC '07. Proceedings of the 25th annual ACM international conference on design of communication, ACM Press, New York 2007
 7. Huang T.K., Fu F.L.: Understanding user interface needs of e-commerce web sites, "Behavior & Information Technology", Vol. 28, No. 5, September-October 2009.
 8. ISO/IEC 9126-1: Software Engineering. Product Quality. Part 1. Quality model, 2001.
 9. ISO 9241-10: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs). Part 10. Dialogue principles, 1996.
 10. ISO 9241-11: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs). Part 11. Guidance on usability, 1998
 11. Nielsen J. i in.: E-commerce user experience, Nielsen Norman Group, Fremont,CA, 2001.
 12. Nielsen J., Loranger H.: Prioritizing Web usability, New Reders, Berkeley, CA,2006.
 13. Nielsen J.: E-commerce usability, Alterbox, October 24, 2011.
 14. Nielsen J., Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Helion 2003.
 15. PN-EN ISO 9000: Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, 2006. Shneiderman B., Plaisant C.: Designing the user interface: strategies for effective human-computer interaction, 4th ed., Addison Wesley, Boston 2005.
 16. Sikorski M.: Zarządzanie jakością użytkową w przedsięwzięciach informatycznych,
 17. Wyd. Politechniki Gdańskiej, 2000. Sikorski M.: Interakcja człowiek - komputer, Wydawnictwo PJWSTK, 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu