BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurga Aleksander (Politechnika Poznańska)
Title
Wybrane aspekty modelowania procesów biznesowych- wprowadzenie
Some Aspects of Modeling Business Processes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 207-217, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Procesy biznesowe, Modelowanie procesów biznesowych
Business processes, Business Process Modeling
Note
summ.
Abstract
Od kilkunastu lat zauważalne są zasadnicze zmiany w zarządzaniu współczesnymi organizacjami biznesowymi. Zmiany te wyrażane są między innymi poprzez zaniechanie tworzenia klasycznych struktur organizacyjnych (funkcjonalnych) i zarządzania nimi na rzecz zarządzania procesami. Warto podkreślić, że fakt zarządzania procesowego uniezależniony jest od wielkości, rozległości rynku działania czy też branży firm dążących do usprawniania, projektowania i modelowania szerzej pojętych procesów biznesowych.(fragment tekstu)

Analysis of business processes and their design affects the efficiency of the whole company. Business process modeling is a difficult and complex process. The article focuses on some aspects of the modeling such as the understanding of the essence of process modeling, process mapping and modeling tools to support them.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamczak M., Jurga A., Kałkowska J., Pawłowski E., Włodarkiewicz-Klimek H.: Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
  2. Bitkowska A.: Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, VizjaPress & IT, Warszawa 2009
  3. Drejewicz S.: Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych, Helion Gliwice 2012.
  4. Hammer M., Champy J.: Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution, Nicolas Brealey Publishing Ltd., London 1995.
  5. Jurga A.: ARIS platform jako narzędzie modelowania procesów biznesowych. Notacja EPC a BPMN, Zeszyty Naukowe nr 702, Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012
  6. Keller G., Nüttgens M., Scheer A.W.: Semantische Prozeßmodellierung auf der Grundlage "Ereignisgesteuerter Prozeßketten (EPK)", Veröffentlichungen des Instituts für Wirtschaftsinformatik, 89, 1992
  7. Rummler A.G., Branche A.P.: Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
  8. www.bpmn.org.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu