BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazur Hanna (Politechnika Wrocławska), Mazur Zygmunt (Politechnika Wrocławska), Mendyk-Krajewska Teresa (Politechnika Wrocławska)
Title
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w dobie rozwoju gospodarki elektronicznej
Processing and Security of Personal Data in the Age of E-Commerce
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 219-227, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Ochrona danych osobowych, Przetwarzanie danych, Gospodarka cyfrowa
Personal data protection, Data processing, Digital economy
Note
summ.
Abstract
Rozwijająca się gospodarka elektroniczna, wykorzystująca systemy teleinformatyczne, wymusza zdefiniowanie ontologii1 związanych z określonym obszarem działania, opracowanie uregulowań prawnych, branżowych, lokalnych i zakładowych dotyczących bezpiecznego przechowywania, udostępniania, aktualizacji i usuwania danych (osobowych, firmowych, finansowych czy medycznych), a także wymaga tworzenia odpowiednich rejestrów i baz danych.(abstrakt autora)

The development of e-commerce has changed the way of running many businesses. Data that are gathered and processed with IT systems for the purpose of offering online services often require special protection. Modern technology allows unnoticed collection of data about citizens. However, there should be a balance maintained between ensuring the security and convenience of citizens, and privacy incursion.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. http://tos-dr.info.
  2. Miliard użytkowników Facebooka, www.rp.pl/artykul/939357.html [dostęp 4.10.2012].
  3. Raport: bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe. Podsumowanie II kwartału 2012 roku. NetB@nk, Warszawa, 2012.
  4. Ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926), Warszawa.
  5. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U. nr 50, poz. 424).
  6. www.giodo.gov.pl/560/id_art/4177/j/pl [dostęp 8.01.2013].
  7. www.godealla.pl/blog/ciekawostki-ze-swiata-zakupow-grupowych-w-polsce-i-naswiecie-cz-1.
  8. www.sternal.co.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu