BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świeboda Halina (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)
Title
Problem prywatności w społeczeństwie informacyjnym
The Problem of Privacy in the Information Society
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 93-106, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Postęp technologiczny
Information society, Technological progress
Note
summ.
Abstract
Społeczeństwo informacyjne powoli staje się faktem. W każdej z dziedzin aktywności ludzkiej doświadczamy coraz większego nasycenia technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Ułatwiają one przepływ informacji oraz komunikowanie się w czasie rzeczywistym, mamy dostęp do danych i sami generujemy je, korzystając z Internetu czy telefonu, podając informacje zdradzające nasze upodobania, zachowania, pragnienia i intymności. Często odnosi się wrażenie, że wszystko jest na sprzedaż. Rozwój technicznych środków zbierania, gromadzenia i wyszukiwania informacji dotyczących innych osób sprawia, że bardzo silnie wzrasta konieczność prawnej ochrony ludzkiego prawa do prywatności. Wśród pojawiających się opinii głoszone są poglądy o zmierzchu prywatności w nadchodzących latach. Prawo do ochrony prywatności zagwarantowane jest w prawie międzynarodowym, prawie europejskim oraz w polskim systemie prawnym. Pomimo że instrumenty prawa ochrony prywatności są rozbudowane, państwa starają się bardzo mocno ingerować w tę sferę. Trwają prace nad stworzeniem globalnego standardu ochrony prywatności, stąd też wydaje się zasadne, aby problem ten poddany był dyskursowi publicznemu i naukowemu.(fragment tekstu)

New technologies are radically changing the way we communicate and interact, but they also hold the potential to undermine our privacy and threaten our security. Vast amounts of personal data on private individuals are being generated from a wide range of sources including social networking sites, government databases and even the humble supermarket loyalty card. This article is an analysis of national solutions for the protection of privacy and personal data.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bendyk E.: Prywatność w społeczeństwie pragnienia kontroli, "Kultura Liberalna" z 30 marca 2010, nr 63.
  2. Jagielski M.: Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie, Wolters Kluwer business, Kraków 2010.
  3. Mednis A.: Prawo do prywatności a interes publiczny, Kantor Wydawniczy Zaka- mycze, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006.
  4. Mikołejko Z., Targowisko prywatności, "Gazeta Wyborcza", 10-11 kwietnia 2010.
  5. Nowińska J.: Status prawny powoda cywilnego w procesie karnym, Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
  6. Waglowski P.: Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych, PARP, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu