BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kornecki Janusz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Percepcja usług transferu technologii w świetle badań klientów Krajowej Sieci
The perception of technology transfer services in the light of the National Network of customers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 93, s. 121-133, rys., bibliogr.4 poz.
Issue title
Otoczenie instytucjonalne jako stymulator procesów B+R i innowacji w gospodarce : SOOIPP Annual 2012
Keyword
Usługi, Transfer wiedzy, Badania konsumenckie
Services, Knowledge transfer, Consumer research
Note
summ.
Abstract
Wśród podstawowych barier transferu technologii do firm, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), wymienia się następujące czynniki: a) ograniczony dostęp do informacji i mała przejrzystość rynku nowych technologii; b) niechęć do współpracy i ponoszenia ryzyka przez twórców nowych rozwiązań technologicznych; c) wysokie koszty opracowań technicznych wykonywanych na zlecenie; d) ograniczona ochrona intelektualnych praw własności; e) niewielka wiedza o patentach i standardach międzynarodowych; f) brak umiejętności w zakresie marketingowej prezentacji klientom nowych rozwiązań technicznych; g) brak rozwiniętego rynku kapitału ryzyka (venture capital). (abstrakt oryginalny)

The chapter presents selected aspects of a survey carried out in October 2010 that aimed to diagnose the current state of the market for proinnovative services in Poland. The survey covered a nationwide representative sample of 1 100 SMEs as well as a sample of 381 service beneficiaries. The results of the survey show that a significant lack of knowledge about the scope of services that support the technology development and transfer. Although the quality of the service is well perceived among its beneficiaries, its perception is mainly driven by its supportive character when applying for EU funds. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2010.
  2. Przedsiębiorczość i transfer technologii, red. K.B. Matusiak, E. Stawasz, Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Łódź-Żyrardów 1998.
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w  sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Dz.U. nr  27, poz. 21.
  4. System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Poznań-Łódź-Wrocław-Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu