BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Marzena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Ewolucja metodologii pomiaru innowacyjności gospodarek
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 91, s. 29-44, bibliogr. 8 poz., tab.
Issue title
Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym
Keyword
Raport Innovation Union Scoreboard, Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacyjność gospodarki
Innovation Union Scoreboard report, Enterprise innovation, Innovation economy
Note
summ.
Abstract
Celem pracy jest wskazanie zmian w metodologii mierzenia poziomu innowacyjności wprowadzonych przez Komisję Europejską w 2010 r. w badaniach IUS w porównaniu z poprzednimi raportami EIS oraz próba ewaluacji ich wpływu na oszacowany poziom innowacyjności polskiej gospodarki, a w konsekwencji na miejsce Polski w rankingu innowacyjności europejskich gospodarek.(abstrakt oryginalny)

Till 2010 important source of information on innovativeness of European Union economies and enterprises was European Innovation Scoreboard. In 2011 European Commission has published report called: Innovation Union Scoreboard 2010. The Innovation Union's Performance Scoreboard for Research and Innovation. In this research has been changed the methodology of measuring innovativeness of economies. Used in EIS 2009 29 indicators have been replaced by 25, from which seven is completely new. The aim of this paper is to show changes provided by European Commission in 2010 in IUS report in methodology of measuring innovativeness and trial to evaluate their impact on the level of innovation of polish economy.(original abstract)(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. European Innovation Scoreboard (EIS ) 2009. Comparative analysis of innovation performance, Pro Inno Europe Paper No. 15, European Union, Belgium 2010.
  2. INNO -Policy TrendChart - Policy Trends and Appraisal Report Poland 2008, European Commission 2008.
  3. INNO -Policy TrendChart - Innovation Policy Progress Report Poland 2009, European Commission 2009.
  4. Innovation Union Scoreboard 2010. The Innovation Union's Performance Scoreboard for Research and Innovation, Pro Inno Europe, luty 2011.
  5. Innowacyjność i potrzeby proinnowacyjne przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego, red. M. Haffer, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
  6. Hollanders H., Tarantola S., Innovation Union Scoreboard - Methodology Report, Pro Inno Europe, styczeń 2011.
  7. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, KOM (2010) 2020, Bruksela, 3.03.2010.
  8. Oslo Manual. The Measurement of Scientific and Technological Activities. Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, Third Edition, OECD, Eurostat, Paris 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu