BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski), Tomaszewski Marek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Endogeniczny i egzogeniczny rozwój innowacji w regionalnych systemach przemysłowych Polski - studia przypadków
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 91, s. 65-88, bibliogr. 8 poz., tab.
Issue title
Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym
Keyword
Innowacje, Przemysł, Wzrost endogeniczny
Innovations, Industry, Endogenous growth
Note
summ.
Abstract
Zgodnie z teorią endogenicznego wzrostu gospodarczego czynniki sprzyjające wzrostowi powinny być zlokalizowane wewnątrz badanych obiektów, czyli w naszym przypadku wewnątrz województw: dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Jednak analizując dane zawarte w części analitycznej niniejszego artykułu, widzimy wyraźnie, że wiele czynników sprzyjających wzrostowi innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych omawianych regionów jest zlokalizowanych poza nimi.Analizując zasięg sprzedaży, należy stwierdzić, że podmioty najbardziej innowacyjne to te, które posiadały rynki zbytu poza granicami kraju lub ewentualnie ogólnokrajowe. (fragment tekstu)

At the moment endogenous growth theory has become increasingly popular in the world of science, particularly in developed countries. This article aims to show, for Zachodniopomorskie and Dolnośląskie case, the needs and sense of applying this theory in the Polish regions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Amin A., An institutionalist perspective on regional economic development, "International Journal of Urban & Regional Research" 1999, Vol. 23 (2).
  2. Lundvall B.-A., Introduction, w: National Systems of Innovation: Towards of Innovation and Interactive Learning, ed. B.-A. Lundvall, Pinter, London 1992.
  3. Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  4. Malaga K., O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii, ZK PTE, Warszawa 2009.
  5. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 3, OECD, Paryż 2005.
  6. Romer P., Endogenous technological change, "Journal of Political Economy" 1990, Vol. 98, No. 5, s. 2.
  7. Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998.
  8. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria. Przykłady. Zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu