BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mertl Jan (Uniwersytet Łódzki), Głowacka Joanna (PPU Ekowent, Łódź)
Title
Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw sposobem na podniesienie ich konkurencyjności na rynku
Innovation of small and medium-sized enterprises way to increase their competitiveness market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 92, s. 71-93, rys.,bibliogr.6 poz.
Issue title
Strategiczne uwarunkowania kształtowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw : SOOIPP Annual 2012
Keyword
Innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencja
Innovations, Small business, Competition
Note
summ.
Abstract
Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają znaczącą rolę w gospodarce. To one napędzają jej wzrost i rozwój. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP mają możliwości skutecznego wchodzenia w nisze rynkowe, a także szybko przystosowują się do wymagań i oczekiwań klientów. Zdecydowanie łatwiej i szybciej reagują na zmiany popytu oraz uzupełniają jego braki w odróżnieniu od dużych przedsiębiorstw, nastawionych na produkcję masową i wielkoseryjną. Celem opracowania jest ocena konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw polskiej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności jako jednego z najważniejszych źródeł wpływających na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw. Założono, że istnieje zasadniczy związek między działaniami podejmowanymi przez małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie zdobywania przewagi konkurencyjnej a innowacyjnością tych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The assessment of the competitiveness of Polish small and medium enterprises, in particular their innovativeness as one of the most important sources of the competitive advantage for enterprises is the aim of the paper. It was assumed that there exists a fundamental connection between activities taken by small and medium enterprises to gain a competitive advantage and innovativeness of these enterprises. In order to verify this fact, the survey research of domestic companies in the SME sector was carried out. The main objective of the study was to find the answers to the questions if Polish enterprises that introduce innovations increase their chances to achieve a high market position, what innovations ought to be introduced in order to increase their competitive advantage as well as what the main factors that influence the introduction of novelty in companies are. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bal-Woźniak T. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. Innowacyjność w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa, UMW, Olsztyn 2006.
  2. Bogdanienko J., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1998.
  3. Brdulak, H., Gołębiewski T., Wspólna Europa. Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2003.
  4. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
  5. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 1999.
  6. Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, WUW, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu