BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gregor Bogdan (Uniwersytet Łódzki), Gotwald Beata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wykorzystanie e-marketingu w tworzeniu markowego produktu turystycznego na przykładzie regionu łódzkiego
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 91, s. 153-170, bibliogr. 8 poz., fot., rys.
Issue title
Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym
Keyword
Produkt turystyczny, Marketing internetowy
Tourist product, e-marketing
Note
summ.
Abstract
Niniejszy artykuł stanowi przyczynek do rozważań nad użyciem internetu w celach marketingowych dla kreowania markowego produktu turystycznego, a jego celem jest prezentacja wybranych narzędzi e-marketingu oraz ocena możliwości ich zastosowania w tworzeniu markowego produktu turystycznego na przykładzie produktów turystycznych regionu łódzkiego. (fragment tekstu)

Contemporary e-marketing is an important part of brand building process. Due to accessibility of Internet and a growth in competition in tourism industry, the scope of communication activities is broaden and deeply analyzed. To be more efficient in marketing activities in Internet, there is a need for systematized attitude. This article is an attempt to set marketing activities in Internet in order and present the way of using them on chosen examples.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bathia A.K., International Tourism Management, Sterling Publishers, New Delhi 2008.
 2. Berends W.R., Price and Profit: The Essential Guide to Product & Service Pricing and Profit Forecasting, Berends & Associates, Oakville 2004.
 3. Bietz M.J., Interactivity and Electronic Communication: an Experimental Study of Mediated Feedback, fragment, The University of Michigan, Michigan 2008, http://books.google.com/books?id=5af9OB2LpfgC (23.07.2011).
 4. Bland M., Theaker A., Wragg D., Effective Media Relations: How to Get Results, Chartered Institute of Public Relations, London 2005.
 5. Emerick D., Round K., Exploring Web Marketing and Project Management, Prentice Hall Professional, New Jersey 2000.
 6. Evans D., Social Media Marketing an Hour a Day, Wiley Publishing, Indianapolis 2008.
 7. Golden M., Social Media Strategies for Professionals and Their Firms, John Wiley & Sons, Hoboken 2011.
 8. Gotwald B., Wykorzystanie Internetu w promocji produktu, firmy, marki, w: Przedsiębiorstwo XXI wieku - nowoczesne trendy w biznesie, red. M. Gomółka, C. Giza, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2009.
 9. Gregor B., Gasińska M., Portale społecznościowe jako kanał komunikacji marketingowej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej (praca w druku).
 10. Gregor B., Gotwald B., Potencjał e-marketingu w kreowaniu wizerunku regionu, w: Marketing terytorialny - konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska, red. W. Deluga, J. Dyczkowska, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011.
 11. Gregory J.R., Wiechman J.G., Marketing corporate image: the company as a number one product, NTC Business Books, Chicago 1999.
 12. Haller M., Billinghurst M., Thomas B., Emerging Technologies of Augmented Reality. Interfaces and Design, Idea Group Publishing, London 2006.
 13. Hereźniak M., Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju, PWE, Warszawa 2011.
 14. Kehrer D., 6 Business Tips for Facebook Success, http://www.bizbest.com. Lee M., Johnson C., Principles of Advertising: a G lobal Perspective, wyd. 2, The Haworth Press Inc., Binghamton 2005.
 15. Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015, red. B. Walas, Warszawa 2008 (dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej 16.10.2008).
 16. Martel-Lawson H., 200 Marketing Ideas for Your Website, Marketing Cues, Karrinyup 2004.
 17. McMillan S.J., Internet Advertising: One Face or Many?, w: Internet Advertising: Theory and Practice, eds. D.W. Shumann, E. Thorson, Lawrence Erlbaum Associates Inc., Mahwah 1999.
 18. Oswajanie historii - Muzeum Fabryki w Manufakturze, http://www.newsline.pl. Oxer J., How to Build a W ebsite and Stay Sane, wyd. 2, Lulu.com, Barking 2007. Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020, Warszawa- Łódź 2007.
 19. Raport e-Commerce 2011, Internet Standard, Politechnika Łódzka, Łódź 2011.
 20. Ridgway P., Friedlander J., Allen C., Garber C., Woolsey D.C., Seda C., Successful Website Marketing: Worksheets, Forms & Easy Steps For Web Success, Wordpix Books, Buena Park 2005.
 21. Riezebos R., Brand Management: A T heoretical and Practical Approach, Pearson Education Ltd., Harlow 2003.
 22. Roldan M., The Evolution of Web Marketing Practice, w: Internet Marketing Research: Theory and Practice, O. Lee, Idea Group Publishing, London 2001.
 23. Rosen E., The Anatomy of Buzz: How to Create Word-of-Mouth Marketing, Doubleday/ Currency, New York 2002.
 24. Ruch turystyczny w Ł odzi i województwie łódzkim w roku 2010, red. B. Włodarczyk, Łódź 2011.
 25. Safko L., The Social Media Bible: Tactics, Tools and Strategies for Business Success, John Wiley & Sons, Hoboken 2010.
 26. Sikorska K., Polacy stawiają na produkty markowe, "e-Gospodarka", http://www. egospodarka.pl.
 27. Young A., Brand Media Strategy: Integrated Communications Planning in the Digital Era, Palgrave Macmillan, New York 2010.
 28. Xingpu Y., Internet as a push-and-pull advertising medium: assessing Internet users' beliefs about and attitudes toward pop-up advertisements and search-engine sponsored links, Southern Illinois University Carbondale, http://proquest.umi. com/pqdlink? (12.04.2011).
 29. http://dworekbialydomek.pl.
 30. http://natura2000.org.pl.
 31. http://www.bunkierkonewka.eu.
 32. http://www.giemzow.pl.
 33. http://www.hotelpodklasztorze.pl.
 34. http://www.manufaktura.com.
 35. http://www.pot.gov.pl.
 36. http://www.skansenpilicy.pl.
 37. https://www.facebook.com/ManufakturaLodz.
 38. https://www.facebook.com/profile.php?id=1599831645.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu