BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilczuk Julita E. (Politechnika Gdańska)
Title
Instytucjonalny kontekst intencji rozwojowych przedsiębiorstw na Pomorzu
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 91, s. 173-183, bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Issue title
Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym
Keyword
Rozwój przedsiębiorstwa, Instytucje, Działalność gospodarcza
Enterprise development, Institutions, Business activity
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie: czy postrzeganie instytucji przez przedsiębiorców wpływa na ich intencje rozwojowe? Odpowiedzi na nie udzielono w oparciu o analizę zrealizowanych na Pomorzu badań, w ramach projektu Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze (POG), wśród przedsiębiorców sektora MŚP. W rozważaniach teoretycznych wykorzystano następujące grupy teorii: teorie dotyczące instytucji, rozwoju przedsiębiorstwa oraz modele intencyjne dotyczące działalności przedsiębiorczej.(fragment tekstu)

Literature concerning small firms growth stress that institutions play a great role in shaping the ability of growth of the firms. There are two sides of institutions: objective one, and subjective. The paper investigates both, first the objective quality of institutions in Poland was presented. Then the perception of owner-managers was described, on the basis of Pomeranian Economics Observatory research. The conclusion is that the perception of the institution is not influencing the growth intentions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ajzen I., The theory of planned behavior, "Organizational Behavior and Human Decision Processes" 1991, 50.
 2. Davidsson P., Determinants of entrepreneurial intentions, paper presented at IX RENT (Research in Entrepreneurship) Conference, Piacenza, Italy, November 1995.
 3. Estrin S., Korosteleva J., Mickiewicz T., Which Institutions Encourage Entrepreneurs to Create larger Firms? Discussion Paper No. 5481, IZA Papers, February 2011.
 4. Gruszczyńska-Brożar E., Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, w: Ład instytucjonalny w gospodarce, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.
 5. Handreth H., Colander D., Historia myśli ekonomicznej, PWN 2008.
 6. Hwang H., Powell W.W., Institutions and Entrepreneurship, w: Handbook of Entrepreneurship Research, Kluwer Publishers 2005.
 7. Kołodko G., Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy, "Ekonomista" 2004, nr 4.
 8. Krueger N., Reilly M., Carsrud A., Competing models of entrepreneurial intentions, "Journal of Business Venturing" 2000, nr 15.
 9. North D., Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge 1990.
 10. Laeven L., Woodruff C., The quality of the legal system, firm ownership, and firm size, "The Review of Economics and Statistics", November 2007, 89 (4).
 11. Sobel R., Testing Baumol: Institutional quality and the productivity of entrepreneurship, "Journal of Business Venturing" 2008, 23.
 12. Williamson C., Securing Private Property: The Relative Importance of Formal versus Informal Institutions, www.ClaudiaWilliamson.com.
 13. Wiklund J., Theoretical perspectives in research on firm growth, w: materiały z konferencji RENT X, Bruksela, November 1996.
 14. http://www.heritage.org/research/features/index (10.09.2011).
 15. http://www.freetheworld.com (10.09.2011).
 16. http://www.freetheworld.com/2010/reports/world/EFW2010_BOOK.pdf (10.09.2011).
 17. http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/ (10.09.2011).
 18. http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/indeks_wolnosci_gospodarczej_pkpp_lewiatan- a_5841.htm (22.12.2008).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu