BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Qirici Eleina (Korçe University, Albania), Gjergji Papa (Korçe University, Albania)
Title
Sustainable Tourism Development-Current Situation and Perspectives the Case of Albania
Zrównoważony rozwój turystyki - stan obecny i perspektywy rozwoju
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2012, nr 1(17), s. 207-217
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Keyword
Turystyka zrównoważona, Turystyka, Rozwój zrównoważony
Sustainable tourism, Tourism, Sustainable development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest bardzo popularną koncepcją zarządzania ruchem turystycznym. W artykule przedstawiono próbę oceny stanu rozwoju tury-styki w Korca w Albanii z punktu widzenia teorii zrównoważonego rozwoju. Metodo-logia badań zakładała przeprowadzenie studiów literaturowych oraz badań ankietowych na grupie 70 losowo wybranych turystów. Badania wykazały, że większość turystów przebywających w Korca pochodziło z Albanii, ich poziom wydatków był wyższy niż średnia głównym motywem przyjazdu były atrakcje naturalne.(abstrakt oryginalny)

Development of tourist industry on global level encouraged many European coun-tries to address this industry. Recent directions towards development are in very close relation with the need of its sustainability. Albania as part of it, compiled the tourism strategy which ranks some of its priorities like: promotion of the importance of natural and cultural inheritance and the ecotourism as a basis for new development opportunities; provision of a possible support-ing management for tourism effects on countries with natural and cultural heritage. In realizing this study, a methodology combining primary and secondary data was used. The questionnaire asked to tourists is made up of two parts: the first part aims to provide general information on tourist market profile, considering the object of visiting the destination, the information source used, the expenses; the second part aims to give information about the way how tourists perceive the holidays evaluating importance - performance analysis (IPA) for the tourist demand indicators. Such information helps in determining new tourist developments in the destination which relies on nature activities aiming to preserve the tendency of tourist visits. The methodological achievement of this study is based on a number of indicators which could be used in tourism planning process and provides necessary information to tour-ism managers and public administration.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. W. Armstrong, B. Weiler, Ecotourism and its role in sustainable develpment, 2002, pp. 3-22.
  2. W. Armstrong, B. Weiler, The evolving concept of ecotourism and its potential impacts, 2002, pp. 43-68.
  3. D. Weaver, A broad context model of destination development scenarios, 2000, pp. 17-24.
  4. C.A. Gunn, Tourism planning - Fourth edition, 2002, pp. 53-75.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-0501
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu