BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drzazga Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Internet w procesie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw w wielokanałowym handlu detalicznym
The Internet in the Process of Marketing Communication of Companies in Multichanel Retailing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 305-312, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Keyword
Przedsiębiorstwo, Handel detaliczny, Technologie internetowe, Marketing relacji
Enterprises, Retail trade, Internet technologies, Relationship marketing
Note
summ.
Abstract
Internet jako kanał sprzedażowy i komunikacyjny jest coraz powszechniej wykorzystywany przez przedsiębiorstwa handlowe zajmujące się stacjonarnym handlem detalicznym, co prowadzi do rozwoju tzw. wielokanałowego handlu detalicznego. W przypadku komunikacji marketingowej przedsiębiorstw stosujących sprzedaż wielokanałową głównym zadaniem przedsiębiorstwa handlowego jest kompleksowe informowanie aktualnych i potencjalnych klientów oraz innych grup adresatów o przedsiębiorstwie i jego ofercie sprzedażowej. W procesie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw handlowych stosujących sprzedaż wielokanałową szczególną rolę odgrywa Internet i jego narzędzia służące do komunikacji, jak: strony WWW, banery, poczta elektroniczna, oraz narzędzia Web 2.0. Służą one do budowania relacji przedsiębiorstwa z klientami.(fragment tekstu)

The Internet and its tools (websites, banners, emailing, Web 2.0, etc.) play a crucial role in marketing communication of companies employing multichannel retailing. The activities included in marketing communication of companies should serve to carry out bilateral communication with consumers resembling a dialogue making use of the principles of relationship marketing.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ahlert D., Becker J., Kenning P., Schütte R.: Internet & Co. im Handel. Strategien, Geschäftsmodelle, Erfahrungen, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2001.
  2. Bruhn M., Ahlers G.M.: Customer Touch Points -Aufgaben und Vorgehensweise einer Multi-Channel Communication, w: Handbuch Multi-Channel-Marketing, red. W. Wirtz, Gabler Verlag, Wiesbaden 2007.
  3. Drzazga M.: Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego Katowicach, Katowice 2012.
  4. Fuchs W.A.: Integration der E-Communication in die Corporate Communications, "Thexis" 2000, nr 3.
  5. Internet w marketingu, red. A. Bajdak, PWE, Warszawa 2003.
  6. Li Ch., Bernoff J: Marketing technologii społecznych, MT Biznes Ltd., Warszawa 2009.
  7. Lischka A.: Dialogkommunikation in Relationship Marketing. Kosten-Nutzen Ana-lyse zur Steuerung von Interaktionsbeziehungen, Wiesbaden 2000.
  8. Schobesberger A.: Multichannel- Retailing im Einzelhandel. Entwicklung, Motiva-tion, Einflussfaktoren, VDM Verlag Dr. Müller e.k. und Linzberger, Saarbrücken 2007.
  9. Schögel M., Saurer A., Schmidt I.: Multichannel Marketing - Fokus auf Kunden und Kanäle, "Thexis" 2002, nr 2.
  10. Zangler M.: Einkauf im Internet. Neue Median optimal nutzen, Carl Hanser Verlag, München, Wien 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu