BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wysocki Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Rak Jolanta (Dr Irena Eris)
Title
Wzrost przedsiębiorstwa a nakłady na działalność innowacyjną
Innovation in the enterprise development strategy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 92, s. 227-241, tab., bibliogr.22 poz.
Issue title
Strategiczne uwarunkowania kształtowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw : SOOIPP Annual 2012
Keyword
Innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wzrost przedsiębiorstwa
Innovations, Small business, Enterprise growth
Note
summ.
Company
Dr Irena Eris
Abstract
Skomplikowany charakter współczesnej, opartej na technologii gospodarki globalnej zmusza przedsiębiorstwa do ciągłego podejmowania ryzyka i wykorzystywania szans, jakie pojawiają się w związku z rozwojem nowych rynków i produktów, a także w związku z nowymi potrzebami konsumentów. W tej sytuacji na znaczeniu zyskują przede wszystkim nowatorskie pomysły, które pozwolą znaleźć nowe i praktyczne zastosowania dla rozwiązań istniejących na rynku lub w organizacji bądź też spowodują odkrycie zupełnie nowych, zapewniających pełną satysfakcję wartości dla klienta. Pomysły te mogą być efektem zamierzonych i opartych na badaniach działań, twórczej współpracy z partnerami biznesowymi i konkurentami, rezultatem przypadku lub splotu dogodnych okoliczności, a nawet szczęścia. W praktyce stają się one impulsem do niekonwencjonalnych zmian, mających na celu rozwój i zagwarantowanie firmie długotrwałego sukcesu rynkowego. (fragment tekstu)

The complicated nature of modern, technology-based global economy, forcing companies to continuously take risks and search opportunities that arise in relation to the development of new markets, products, or new needs of consumers. Such innovations become an opportunity, which play a strategic role in the development of the company, as the choice of innovation strategy determines a firm's competitive advantage. Besides, many rankings show that market leaders are usually the most innovative companies, achieving market success and trend-setting development for the entire industry. An example of such a leader is the L'Oréal Group, whose purpose is the pursuit of sustainable development, which reflects in the development of innovation in company's products, production processes, as well as the entire organization and communication with the environment. Therefore, if companies really want to play a significant role in competitive markets, they should target on innovations, which should be considered rather in the category of a key component of the development strategy, than as a temporary solution or forced necessity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berliński L., Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych, Bydgoszcz 2003.
 2. Dobiegała-Korona B., Zarządzanie innowacją jako wartością dla klienta, w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, red. A. Herman, K. Poznańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 3. Drucker P.F., Myśli przewodnie, Harvard Business School, MT Biznes, Warszawa 2003.
 4. Drucker P.F., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa 2004.
 5. Kaleta A., Sposoby skutecznej realizacji strategii, w: Zarządzanie strategiczne w  badaniach teoretycznych i w praktyce, Prace Naukowe nr 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 6. Loewe P., Dominiquini J., Overcoming the Barriers to Effective Innovation, "Strategy and Leadership" 2006, Vol. 34, No. 1.
 7. Moszkowicz M., Strategia przedsiębiorstwa - próba nowego spojrzenia, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 4.
 8. Nowacki R., Staniewski M., Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2010.
 9. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, w: Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, red. K. Poznańska, SGH, Warszawa 2001.
 10. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 11. Popławski W., Wiedza w innowacyjnym przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, nr 6.
 12. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York 1990.
 13. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York 1990. Poznańska K., Zachowania strategiczne przedsiębiorstw wobec wyzwań globalizacyjnych, w: Kapitał ludzki - innowacje - przedsiębiorczość, SOO iPP Annual 2008, red. P. Niedzielski, K. Poznańska, K.B. Matusiak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 14. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 15. Thompson A.A., Strickland A.J., Gamble J.E. , Crafting and Executing Strategy, Mcgraw-Hill Publ. Comp. 2006.
 16. Trott P., Innovation Management and New Product Development, Financial Times, Pitman Publishing 1998.
 17. Wysocki J., Innowacje jako warunek rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, w: Kapitał ludzki - innowacje - przedsiębiorczość, SOOiPP Annual 2008, red. P. Niedzielski, K. Poznańska, K.B. Matusiak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 18. http://nanocolors.wordpress.com/2009/10/29/nano-the-top-10-big-cosmeticscompanies .
 19. Poznańska K., Zachowania strategiczne przedsiębiorstw wobec wyzwań globalizacyjnych, w: Kapitał ludzki - innowacje - przedsiębiorczość, SOO iPP Annual 2008, red. P. Niedzielski, K. Poznańska, K.B. Matusiak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 20. http://www.eris.pl.
 21. http://www.loreal.com.
 22. http://www.sustainabledevelopment.loreal.com.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu