BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frąś Józef (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zarządzanie procesem wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie
Management of the Implementation Process of Innovation in Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2013, nr 34, T.1, s. 175-186, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zarządzanie i marketing - tom 1
Keyword
Zarządzanie, Innowacje, Procesy innowacyjne
Management, Innovations, Innovation processes
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu zostały określone istotne elementy, które mają wpływ na zarządzanie procesami innowacyjnymi. Opisane zostały procesy, jakie towarzyszą wdrażaniu nowego produktu, tj. od jego powstania do wycofania z rynku i zastąpienia nowym w powtarzalnym niezamkniętym cyklu. Praca zakończona jest podsumowaniem opisanych zagadnień wdrażania nowego produktu w aspekcie zarządzania i sterowania jakością. (abstrakt oryginalny)

The paper sets out essential factors that affect the management of the innovation processes. It describes the processes that are associated with the implementation of a new product, i.e. from its inception (creation) to recall from the market and its replacement with a new one in a repetitive, open cycle. The study is finished with a summary describing the matter of implementation of a new product in terms of management and quality control. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brdulak J.J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, OW SGH, Warszawa 2005.
  2. Doroba A., Zarządzanie kreatywnością i innowacji, MT Biznes, Warszawa 2005.
  3. Myszewski J.M., Po prostu jakość, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2005.
  4. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
  5. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa-Łódź 2001.
  6. Poznańska K., Czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw w Polsce, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Warszawa 2006.
  7. Sojkin B., Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa 2003.
  8. Strużycki M., Innowacyjność w teorii i praktyce, OW SGH, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
2080-4881
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu