BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czechowska Iwona D. (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zastosowanie innowacji w postaci outsourcingu na przykładzie przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego
The use of innovation in the form of outsourcing for example, brokerage firms credit
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 92, s. 261-278, tab., bibliogr.23 poz.
Issue title
Strategiczne uwarunkowania kształtowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw : SOOIPP Annual 2012
Keyword
Innowacyjność, Outsourcing bankowy, Pośrednictwo kredytowe
Innovative character, Outsourcing of banking, Credit intermediation
Note
summ.
Abstract
Do tej pory w piśmiennictwie, którego przedmiotem są finanse, uwaga autorów zazwyczaj koncentrowała się na instytucjach mających istotny udział w strukturze systemu finansowego. Zachodzi więc potrzeba prezentacji stosunkowo nowego segmentu, który stanowią pośrednicy i doradcy kredytowi. Wymaga to sformułowania definicji opisujących pośrednictwo i doradztwo oraz rozważenia specyfiki ich funkcjonowania. W obliczu licznych zmian w gospodarce poszukuje się nowych możliwości i rozwiązań, które pozwolą na podnoszenie efektywności uczestników rynku. Odpowiedzią na te poszukiwania może być działanie o innowacyjnym charakterze, którym jest outsourcing. W słowniku języka polskiego wyjaśniono znaczenie terminu innowacje jako wprowadzanie czegoś nowego1. Natomiast w dokumentach OECD innowacja to zastosowanie w praktyce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu albo usługi, procesu marketingu lub organizacji. (fragment tekstu)

The aim of this work is to present the activity of financial intermediation enterprises used by banks within the framework of outsourcing. According to the article outsourcing is not only a new trend but can be treated as a challenge in innovative entrepreneurship. The services of financial intermediation, which are an alternative or complement of banks' services, are the youngest and also the least identified segment but their meaning on the financial market in Poland is still growing. Connection with bank sector is their characteristic. They have been developing since 1990'. There are credit mediators and finance services brokers (who constitute an indirect delivery channel realized as outsourcing) on the market. The definition of outsourcing according to the work is understood as a solution in which a delegating entity charges an outside entity with a part of its work. The delegating entity is a bank and the outsourcing services provider is an entrepreneur who is a credit mediator. The article presents a definitional aspect of innovations and outsourcing used by banks. Furthermore, it involves the nature of credit intermediation and its functioning.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czechowska I.D., Pośrednictwo usług finansowych wobec kryzysu na rynkach finansowych (materiały w druku).
 2. European Innovation Scoreboard 2009. Comparative analysis of innovation performance, Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology (UNU-MERIT) 2010.
 3. Fesnak A., Cenny doradca finansowy, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2007, nr 189421.
 4. Frascati Manual 2002, The Measurement of Scientific and Technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, OECD Publishing, Paris 2002.
 5. Gostomski E., Penczar M., Lepczyński B., Barembruch A., Pośrednictwo kredytowe - podręcznik dla praktyków, CeDeWu, Warszawa 2007.
 6. Jasiński A.H., Innowacje i polityka innowacyjna, Wyd. Uniwersytetu Białymstoku, Białystok, 1997.
 7. Korzeniowska A., Outsourcing w bankach komercyjnych, Difin, Warszawa 2009.
 8. Kozioł K., Ewolucja polityki innowacyjnej w U nii Europejskiej, w: Innowacje w  strategii rozwoju organizacji w U nii Europejskiej, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2009.
 9. Nawojczyk M., Przedsiębiorczość o trudnościach w aplikacji teorii, NOMOS 2009.
 10. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd edition, OECD, Eurostat 2005.
 11. Popiel I., Istota, cele i ewolucja polityki innowacyjnej, w: Ekonomia i  zarządzanie w teorii i praktyce. Mikro- i makroekonomiczne aspekty polityki ekonomicznej, red. P. Urbanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2010.
 12. Rudolf S., Wpływ nowej ekonomii instytucjonalnej na rozwój nauk o zarządzaniu, Uniwersytet Łódzki 2009.
 13. Słownik języka polskiego, red. E. Sobol, PWN, Warszawa 2006.
 14. Stawasz E., Polityka innowacyjna, w: Innowacje i transfer techniki. Słownik pojęć, red. M.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2008.
 15. Waliszewski K., Pośrednictwo kredytowe, CeDeWu Platinium, Warszawa 2010.
 16. Franchising w sektorze bankowym 2008, Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych, www.arss.com.pl (27.07.2011).
 17. Polityka konsumencka na lata 2010-2013, www.uokik.gov.pl/kompetencje_prezesa (30.07.2011).
 18. Pomysł na biznes. Bankowe oddziały partnerskie, www.gazetaprawna.pl (24.07.2011).
 19. Raport o franczyzie w Polsce 2011, Profit System, www.profitsystem.pl (27.07.2011).
 20. Raport: Rozwój agencji bankowych w 2010 roku, www.arss.com.pl (25.07.2011).
 21. Raport: Rozwój placówek agencyjnych banków w 2009 roku - perspektywy 2010, www.arss.com.pl (27.07.2011)
 22. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. nr 72, poz. 388.
 23. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy i polityki społecznej oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. nr 82, poz. 537.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu