BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Title
Obszary innowacji w zarządzaniu marketingowym przedsiębiorstwem
Areas of innovation in enterprise marketing management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 92, s. 279-295, tab., bibliogr.16 poz.
Issue title
Strategiczne uwarunkowania kształtowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw : SOOIPP Annual 2012
Keyword
Innowacje marketingowe, Zarządzanie marketingowe, Innowacje, Przedsiębiorstwo
Marketing innovations, Marketing management, Innovations, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Innowacje budują przewagę konkurencyjną firmy i tym samym umożliwiają osiąganie zysku. Jednak należy pamiętać, że innowacja jest ciągłym procesem - wprowadzenie jednej innowacji wymusza na firmie wdrażanie kolejnych, co często wymaga podważenia szeregu zasad, na których wspiera się kultura danej organizacji. Ponadto innowacja wymaga również stworzenia środowiska organizacyjnego, które będzie stymulowało i wspierało każdą zmianę, która będzie miała innowacyjny charakter. Generalnie w wielu środowiskach panuje przekonanie, że firmami innowacyjnymi są tylko takie przedsiębiorstwa, które tworzą lub wykorzystują najnowsze technologie w procesie produkcji, co pociąga za sobą wysokie nakłady na prace B+R. Jednakże innowacje niekoniecznie muszą wiązać się z ponoszeniem znacznych nakładów finansowych ze strony przedsiębiorstw, ponieważ mogą dotyczyć samych procesów, organizacji czy elementów marketingu, dlatego głównym celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu roli marketingu i innowacji wprowadzanych poprzez produkt lub innowacje procesowe oraz określenie możliwych implikacji tego rodzaju innowacji dla rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

The main goal of the paper is an attempt to systemize a phenomenon of innovative marketing as a source of competitive advantage. The author presents an evolution of a marketing innovation concept as well as a classification of marketing innovations on the basis of strategic and operational activities of a company. The principal conclusion is that a description and an analysis of marketing innovation should be orientated toward more profound theoretical approaches which might discover a role of marketing innovations within a dynamic process of innovation management in enterprises.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bruhn M., Ahlers G.M., Integrated Communication in the Innovation Process, w: M. Heulsmann, N. Pfeffermann, Strategies and Communications for Innovation, Springer, Berlin 2011.
 2. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość - praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 3. Drucker P.F., Innovation and entrepreneurship, Harper & Row., New York 1985.
 4. Drucker P.F., The frontiers of management: Where tomorrow's decisions are being shaped today, Truman Talley Books, New York 1999.
 5. Finne S., Sivonen H., The Retail Value Chain, Kogan Page, London 2009.
 6. Hamel G., Breen B., Zarządzanie jutra, Red Horse, Warszawa 2008.
 7. Kline S.J., Rosenberg N., An Overview of Innovation, w: The Positive Sum Strategy Harnessing Technology for Economic Growth, R. Landau, N. Rosenberg, Washington 1986.
 8. Kline S.J., Innovation is not a Linear Process, "Research Management" 1985, nr  4.
 9. Lewi G., Branding Management, Pearson Education France, Paris 2005.
 10. Laethem N. van, Toute la function. Marketing, Dunod, Paris 2005.
 11. Mauborgne R., Kim W.C., Strategia błękitnego oceanu, "MT Biznes", Warszawa 2005.
 12. Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data, OECD 2005.
 13. Pfeffermann N., Strategies and Communications for Innovations, Springer, Berlin 2011.
 14. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 15. Steinhoff F., Trommsdorff V., Innovation Marketing - An Introduction, w: Strategies and Communications for Innovation, M. Heulsmann, N. Pfeffermann, Springer, Berlin 2011.
 16. Tidd J., Innovation management in context: environment, organization and performance, "International Journal of Management Reviews" 2001, Vol. 3, No. 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu