BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skrodzka Wioletta (Politechnika Częstochowska)
Title
Analiza efektywności inwestycji w spółki sektora IT
Analysis of the Effectivness of Investment in it Sector Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 249-257, tab., bibliogr.9 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Informatyka, Inwestycje
Information science, Investment
Note
summ.
Abstract
Sektor informatyczny to najbardziej intelektualny i innowacyjny sektor gospodarki. Jego najważniejszym aktywem nie jest majątek, ale są nim ludzie, doświadczenie i rozwiązania informatyczne, których wartości często nie da się wyrazić w bilansie spółek. Rok 2012 przyniósł firmom informatycznym dużą nadzieję na poprawę wyników oraz kontynuację projektów informatycznych wdrażanych przez największe przedsiębiorstwa przemysłowe działające w Polsce, a także na systematyczne uruchamianie nowych inwestycji, wspartych w dużej części funduszami unijnymi. Jednak negatywne sygnały docierające z gospodarki skłaniają do analizy wpływu kryzysu na poszczególne segmenty polskiego rynku finansowego, w tym rozważanego sektora informatycznego. (fragment tekstu)

The topic of the work is the analysis of the effectiveness of investment in Polish IT sector during the destabilization of financial markets in 2012. We present tools supporting the managing of the investment portfolio and determine the advantages and disadvantages of considered methodology(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J.: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce,Wyd. PWN, Warszawa 2001.
  2. Dawidowicz D.: Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, CeDeWu.pl, Warszawa 2008
  3. Lintner, J.: The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets, "Review of Economics and Statistica" 1965, Vol. 47, No. 1.
  4. Ostrowska E.: Efektywność funduszy inwestycyjnych na rynku finansowym -wskażniki Sharpe'a, Treynora i Jensena,
  5. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia -tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 990/2003, Wrocław 2003
  6. Reilly F.K., Brown K.C.: Analiza inwestycji zarządzanie portfelem, cz. I i cz. II, Wyd. PWE, Warszawa 2001.
  7. Sharpe W.F.: Capital assets prices: a theory of market equilibrium under condition of risk, "Journal of Finance" 1964, Vol. 19, No. 3.
  8. Skrodzka W.: Ocena efektywności funduszy inwestycyjnych polskich akcji w okresie destabilizacji rynków finansowych, Mater. Wydz. Zarz. UGd. nr 4/5, Gdańsk 2011.
  9. Tarczyński W., Kunasz M.: Rynek kapitałowy, Wyd. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Szczecin 2002
  10. Włodarczyk A.: Ocena dochodu i ryzyka inwestycji w akcje spółek z branży TSL notowanych na GPW w Warszawie, "Logistyka" 2012, nr 5.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu