BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stanisławski Robert (Politechnika Łódzka)
Title
Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw przykładem stosowania koncepcji open innovation
Cooperation of Small And Medium Enterprises in the Context of Open Innovation Paradigm
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 259-268, tab.,rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Otwarte innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo
Open innovation, Small business, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Pomimo powszechnie panującego przekonania o charakterze zamkniętym polskich przedsiębiorstw wydaje się, że (biorąc pod uwagę tylko jedno z działań w ramach koncepcji OI - współpracę z innymi podmiotami) nie jest ono w pełni zasadne. Małe i średnie przedsiębiorstwa współpracują ze sobą, co świadczy o pewnym stopniu ich otwartości.(fragment tekstu)

The main aim of this article is to present concept of open innovation deals with cooperation (as a one of the activity) on the example of small and medium enterprises. Open innovation is a key condition of development of enterprises in the world economy (close innovation paradigm collapsed). In Poland, the concept of open innovation is not as popular as it could be. However, Polish enterprises become more open in surrounding area (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Afonso O., Monteiro S., Thompson M.: A Growth Model for the Quadruple Helix Innovation Theory, Working Paper Series, NIPE No. 12/2010
 2. Brzeziński M.: Dylematy teorii innowacji, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 11.
 3. Carayannis, Elias G., David F. J., Campbell (2009), "Mode 3" and "Quadruple Helix": Toward a 21st Century Fractal Innovation Ecosystem, "International Journal of Technology Management" Vol. 46, No. 3/4.
 4. Czakon W., Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 11.
 5. Gassmann O., Enkel E.: Towards a theory of open innovation; Three Core Process Archetypes 2004, www. de.scientificcommons.org.
 6. Kośmider T.: The innovation development of Polish Enterprises, Innovativeness 2010, w: PARP, red. A. Wilmańska, Warszawa 2011.
 7. Lichtenthaler U.: Open innovation in practice: an analysis of strategic approaches to technology transactions, "IEEE Transactions on Engineering Management", Vol. 55, No. 1.
 8. Lee S., Park G., Yoon B., Park J.: Open Innovation in SMEs - An intermediated model, "Research Policy" 2010, No. 30
 9. Stanisławski R.: Analiza uwarunkowań i ocena realizacji polityki innowacyjnej (instrumentów wsparcia) wobec MSP w świetle badań własnych,
 10. Polityka innowacyjna państwa wobec małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji, red. P. Niedzielski, R. Stanisławski, E. Stawasz, Zeszyty Naukowe nr 654, Ekonomiczne Problemy Usług nr 70, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 11. Stanisławski R.: Współpraca przedsiębiorstw warunkiem rozwoju innowacyjnego sektora MSP w Polsce,
 12. Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. M. Matejun, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010
 13. Zięba M.: Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach - rozważania teoretyczne,"Przegląd Organizacji" 2011, nr 7-8.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu