BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turek Tomasz (Politechnika Częstochowska)
Title
Bariery wykorzystania sklepów internetowych przez seniorów
Barriers of Internet Shops Usage by Seniors
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 259-269, rys., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Sklepy internetowe, Sklepy convenience, Usługi internetowe
Internet shopping, Convenience stores, Internet services
Note
summ.
Abstract
Przeprowadzone badania wskazują, że w obszarze e-commerce dla seniorów drzemie duży potencjał. Osoby starsze coraz częściej korzystają z Internetu i nie chcą w tym obszarze pozostawać w tyle za młodszą częścią społeczeństwa. Wykazują również istotne zainteresowanie e-commerce. Osoby starsze zdają sobie sprawę ze swoich potrzeb i chciałyby, aby były one dostrzeżone przez środowisko. Pomimo istnienia w sieci sklepów, których oferta jest skierowana do seniorów,wydaje się, że nie realizują one w pełni swoich zadań. Procedura zakupów jest zbyt skomplikowana. Przeprowadzone badania o charakterze pilotażowym miały na celu wskazanie głównych barier i problemów, z jakimi borykają się osoby starsze chcące zrobić zakupy w sieci. Należy mieć nadzieję, że projektanci i administratorzy e-sklepów będą dostrzegać te ograniczenia, tak aby nowo powstające punkty sprzedaży uwzględniały specyfikę i charakter obsługi przez osoby starsze(fragment tekstu)

For some time the quantity of transactions realized on electronic markets grows up. This demand is generated by relatively young people. Simultaneously is observed the ageing process of the society. The people in postproductive age also try to make use of new solutions and technologies. In the article were presented research findings carried out in January 2013, which focused on utilization of Internet shops by seniors. In research were identified main barriers and problems which are met by older persons in this area. There were also indicated suggestions of changes in the e-shop platforms, so they would become more friendly for this group of society.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Emeryci podbijają Internet; http://www.internet.senior.pl/153,0,Emerycipodbijaja- Internet,15573.html.
  2. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ oz_maly_rocznik_statystyczny_2012.pdf.
  3. Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej; http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1727.htm.
  4. Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr /gus/L_prognoza_ludnosci_Pl_2008-2035.pdf.
  5. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012; http://www.stat.gov.pl/ cps/rde/xbcr/gus/RS_rocznik_statystyczny_rp_2012.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu