BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolny Wiesław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zarządzanie presumpcją w organizacjach gospodarki elektronicznej
Prosumtion Management in E-Business Organizations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 291-298, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Gospodarka, Elektronika, Zarządzanie, Organizacja
Economy, Electronics, Management, Organisation
Note
summ.
Abstract
Nie marka będzie sterowała niedługo światem konsumentów, ale konsumenci, a właściwie prosumenci - współprodukujący konsumenci, będą współzarządzać marką. Zjawisko to coraz częściej pojawia się w tematach badań, ale firmom brakuje wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu tym zjawiskiem. Aby firma osiągnęła sukces na tym polu zarządzania, niezbędne jest wypracowanie właściwej metody zarządzania. Najlepszą wydaje się koncepcja traktująca zarządzanie konsumpcją, w ujęciu komunikacji, jako "przecinających się sieci konwersacji".(fragment tekstu)

Phenomenon of prosumption is so new, that organizations recognizing its benefits have great difficulty to managing it. The article presents an idea and of forms of prosumption as an alternative or supplement to research and development departments and presents a new concept of management of prosumption in organizations(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Toffler A.: Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997. Toffler A.: Revolutionary Wealth, Knopf Doubleday Publishing Group, New York 2006
 2. Quain B.: Era pro-sumenta, InterNet Services Corporation of Poland Sp. z o.o.,Warszawa 2002.
 3. Gach D.: Pozyskiwanie i wykorzystywanie wiedzy klientów, "E-Mentor" 2008,nr 23, s. 57-60.
 4. Tapscott D., Williams A.: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, WAiP, Warszawa 2008
 5. Ritzer G., Jurgenson N.: Production, Consumption, Prosumption. The nature of capitalism in the age of the digital 'prosumer', "Journal of Consumer Culture"2012, 10:1;13-26.
 6. Howe J.: The Rise of Crowdsourcing, "Wired", czerwiec 2006.
 7. Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
 8. Kristensson P., Gustafsson A., Archer T.: Harnessing the creativity among users, "Journal of Product Innovation Management" 2004, Vol. 21, No. 1.
 9. Vargo S.L. Lusch R.F.: Evolving to a new dominant logic for marketing, "Journal of Marketing" 2004, Vol. 68, No. 1
 10. Nambiar R.: Customer Involvement Management, http://rahulnambiar.word press.com/2009/05/05/customer-involvement-management/ [dostęp 12.2012].
 11. Mandelli A.: Consumer Involvement in Organizations in the "organization as communication" Perspective: a Multidisciplinary Research Agenda, Observatorio Journal, http://obs.obercom.pt, 6 (2008).
 12. Maturana H.: Metadesign, Instituto de Terapia Cognitiva INTECO - Santiago de Chile 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu