BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krupa Kazimierz (Uniwersytet Rzeszowski), Krupa Wojciech (Uniwersytet Rzeszowski), Skotnyy Pavlo (Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu), Bojar Matylda (Politechnika Lubelska)
Title
TBEM, HCVAI kapitał intelektualny
TBEM, HCVA and Intellectual Capital (Theory and International Studies)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 213-220, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Keyword
Kapitał intelektualny, Ekonomia
Intellectual capital, Economics
Note
summ.
Abstract
Problematyka podjęta w niniejszym opracowaniu dotyczy wybranych trendów i rozwiązań współczesnej ekonomii oraz badań roli kapitału intelektualnego (KI) w małych i średnich podmiotach. Obecnie okazuje się, iż kwantyfikacja znaczenia KI oraz ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego ma kilka ważnych i przebiegających na trzech płaszczyznach (ekonomicznej, społecznej, środowiskowej) aspektów.(fragment tekstu)

The TBEM assessment covers seven core aspects of business operations: leadership; strategic planning; customer focus; measurement, analysis and knowledge management; workforce focus; process management and outcomes of financial and non- financial parameters; and business results. International studies related to the role of intellectual capital. The questionnaire contained 203 questions covering three main areas of interest: 1. Structure, education and qualification of employees; 2. Information and communication technologies in enterprises; 3. Factors influencing economic results of enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Krupa W.K.: Dilemmas New Economy. Methodology, Methods, Tools, Case, TIB, Ekonómicka Fakulta, Kosice 2007.
  2. Krupa W.K.: Organization in Actions. Institutionalized Organization: Formal Structure as Myth and Ceremony, "Nauczno-teoreticznyj i prakticznyj żumał" 2009, No 13 (69), Sowreszennyj Naucznyj Westnik, Biergorad Ukraine.
  3. Macerinskien I., Subertova E.: Present Role of Development Co-operative Society in Lithuania and in the Slovak Republic, Podnikanie a konkurencieschopnosf firiem, Bratislava 2008.
  4. Rakowska A.: Managerial competencies of managers in modern organizations, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
  5. Rakowska A.: Competencies of modern manager, w: Management of organizational competencies. Research, red. E. Masłyk-Musiał, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2005.
  6. Rakowska A., Sitko-Lutek A.: Development of managerial competencies, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu