BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalewska-Turzyńska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Barriers Classification of E-Business Growth and Development
Analiza i klasyfikacja barier wzrostu i rozwoju e-gospodarki
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 299-308, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Wzrost gospodarczy, Gospodarka
Economic growth, Economy
Note
summ.
Abstract
Artykuł zawiera charakterystykę barier, które opóźniają wzrost i rozwój e-biznesu. Celem opracowania jest zidentyfikowanie tych barier, które są charakterystyczne i przynależne szczególnie e-biznesowi, ich analiza i przypisanie do jednej z trzech kategorii (związanej z ludźmi, infrastrukturą i otoczeniem biznesowym). Ponadto w artykule wskazano, czy dana bariera spowalnia wzrost czy rozwój e-przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

While conducting business an entrepreneur comes across several barriers. This obstacles happen in case of both a standard business as well as e-business, even exactly the same one, but the e-business barrier list is extended by an additional elements connected to its communication channel and dimension of run business. This paper concentrates on those elements that extends the barriers catalogue. Hence the aim of this paper is to identify the e-business barriers and analyze them. Secondly, to assign those obstacles into three main categories (human, infrastructure and environmental). Finally, to point whether the described barriers influence growth or development (or both) of the e-business.(fragment of text)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielski M.: Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 2. Kulewicz M.: Wzrost i rozwój twarzoczaszki, "Acta Clinica" 2002, nr 2, t. 2.
 3. Milewski R.: Elementarne zagadnienia ekonomii, WN PWN, Warszawa 1994
 4. Mohr A.: Zarządzanie wzrostem firmy, OnePress, Gliwice 2005
 5. Niedźwiedziński M.: Globalny handel elektroniczny, WN PWN, Warszawa 2004
 6. "Czarna lista barier", PKPP Lewiatan, 2009, www.pkpplewiatan.pl
 7. EUROPA-Press Releases - MEMO/07/527 Brussels, 29 November 2007, European initiative on an all-inclusive digital society - europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?.../07.
 8. GUS Report: Powody nieposiadania Internetu w domu, 2009 r. http://www.internet stats.pl/index.php/2009/03/powody-nieposiadania-Internetu-w- domu-gus.
 9. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1998:351:0003:0003:EN:PDF.
 10. Urząd Komunikacji Elektronicznej RP, http://poig84.uke.gov.pl/.
 11. http://www.diagnoza.com/files/diagnoza2007/diagnoza2007-html.html.
 12. http://www.kpp.org.pl.
 13. http://www.xbrl.org.
 14. http://us.norton.com/security_response/phishing.jsp.
 15. http://www.antiphishing.org/.
 16. http://www.chip.pl/artykuly/trendy/2009/11/phishing-lowienie-naiwnych.
 17. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/PoradnikBeneficjenta/PoIg/Strony/8.4- Zapewnienie-dostepu-do-Internetu-na-etapie-os.aspx.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu