BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulińska Ewa (Politechnika Opolska), Rut Joanna (Politechnika Opolska)
Title
CRM - system informatyczny wspierający dynamiczny rozwój przedsiębiorstw poprzez orientację na klienta
CRM - Information System Supporting Dynamic Business Growth through Customer Focus
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 341-350, rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Keyword
Przedsiębiorstwo, Relacje z klientami, Systemy informatyczne, Zarządzanie Kontaktami z Klientem
Enterprises, Relationships with customers, Computer system, Customer Relationship Management (CRM)
Note
summ.
Company
Comarch
Abstract
Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw jest jednym z czynników warunkujących osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym, międzynarodowym, a także globalnym. Zasadnicze znaczenie mają tutaj zaawansowane pakiety oprogramowania, wspomagające kontakty z klientami i budowanie ich lojalności, np. systemy CRM. Opisywany system informatyczny stanowi użyteczną pomoc przy wykonywaniu codziennych obowiązków związanych z przetwarzaniem informacji oraz umożliwia kontrolę wszelkich relacji biznesowych w przedsiębiorstwie.(fragment tekstu)

The functionality of companies nowadays takes place in a highly competitive environment. Key to success is maximum use of opportunities offered by the existing systems. In the paper presented modern CRM system and the benefits of using described system.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kolemba A.: Systemy wspomagające kontakt przedsiębiorstwa z klientem, w: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, red. B. Godziszewski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń 2008.
  2. Radziejowska G.: Strategie logistyczne w innowacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy nr 2(10), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
  3. Rut J., Kulińska E.: Implementacja technik informatycznych w logistycznym funk cjonowaniuprzedsiębiorstw, "Logistyka" 2011, nr 6.
  4. Zinczuk B.: Charakterystyka organizacyjno-społecznych uwarunkowań i zależności wpływających na skuteczność zarządzania relacjami z klientem w przedsiębiorstwie, Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy nr 3(15), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu