BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ratalewska Magdalena (Uniwersytet Łódzki), Zrobek Janusz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wykorzystanie e-platform w zarządzaniu kapitałem ludzkim
Application of the E-Platforms in the Field of Human Resources Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 231-242, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Keyword
Kapitał intelektualny, Ekonomia
Intellectual capital, Economics
Note
summ.
Abstract
Osiągnięcie sukcesu rynkowego przez współczesną organizację zależy przede wszystkim od zatrudnionych w niej pracowników oraz umiejętności wykorzystania kapitału ludzkiego. Personel - dysponujący odpowiednią wiedzą, doświadczeniem, kompetencjami - stanowi zasób strategiczny organizacji, decydujący o uzyskaniu przez nią przewagi konkurencyjnej. Nie można zatem osiągnąć sukcesu i przystosowania się przedsiębiorstw do obecnego otoczenia biznesowego bez rozwoju i inwestycji w pracowników. Wykorzystanie potencjału ludzkiego wymaga znaczącego wysiłku i umiejętnego postępowania. Niezbędne dla sukcesu w zarządzaniu potencjałem ludzkim staje się opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych metod kierowania personelem we wszystkich jego płaszczyznach, w oparciu o wykorzystanie nowatorskich narzędzi i instrumentów wspomagających ten proces.(fragment tekstu)

In order to better utilize human resources it becomes necessary to elaborate and implement methods of personnel management based on new computer technology supporting this process. Creation and exploitation of information technologies in the form of the e-platforms becomes particularly common application. Their value relies on comprehensive and rich range of possible uses of electronic instruments in different phases of the human resources management. The e-platform used in the field of human resources management delivers organizational tools, enables for fuller and more efficient implementation of personnel actions, facilitates transfer of contents and also reinforces communication skills. Its utilization broadens possibility of access to knowledge and also to solutions and tools that enable better means of human resources management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2010.
  2. Bednarek J., Lubina E.: Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  3. Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa 2000.
  4. Dąbrowski M.: E-learning 2.0 - przegląd technologii i praktycznych wdrożeń, "E-mentor" 2008, nr 1 (23).
  5. Jabłoński: Postawić na intelekt. Zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie, "Personel i Zarządzanie" 2002, nr 16.
  6. Welch J., Welch S.: Winning znaczy zwyciężać, Studio Emka, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu