BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matulewski Marek (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Title
E-logistyka - nowe wyzwania w dobie społeczeństwa informacyjnego : System transportu drogowego w Seulu - analiza przypadku
E-logistics. New Challenges in the Age of Information Society. Seoul Road Transportation System - a Case Study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 533-542, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Keyword
Logistyka, Społeczeństwo informacyjne, Transport drogowy, e-logistyka
Logistics, Information society, Road transport, e-logistics
Note
summ.
Country
Korea Południowa
South Korea
Abstract
Wpływ ery informacyjnej na zanalizowany w artykule wycinek transportu miejskiego jest ogromny. Przejawia się on w postaci wszechobecnej informacji. Informacja skutecznie może zastąpić fizycznie istniejące dobra. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę, że opisane elementy transportu miejskiego fizycznie działające w obrębie aglomeracji seulskiej mają swoje zalety (takie jak np. maksymalna automatyzacja i kontrola, wykorzystywanie powszechnych technologii GSM, GPS i WI-FI do zarządzania, w tym koordynacji różnych elementów systemu transportowego, jak również unikatowy system Free Interpretation Service), a także wady (m.in. niska znajomość języków obcych, uzależnienie większości społeczeństwa od nowoczesnych technologii).(fragment tekstu)

The paper touches upon selected issues connected with the application of e-logistic technologies in Seoul, the capital city of the Republic of Korea. The author focuses his attention on road transportation including buses, taxis, private cars, bicycles and rickshaws and trishaws. The analysis was carried out on the basis of in-field research of the author. Due to the extensive level of technological advancements successfully implemented in the transportation system applied in Seoul, the city may serve as an example of the information society development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Angryk R: Systemy informatyczne i e-gospodarka, w: Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, red. E. Kolbusz, W. Olejniczak, Z. Szyjewski, PWE, Warszawa 2005.
 2. Benjelloun A., Cranic T.G.: Trends, Challenges, and Perspectives in City Logistics, Buletinul AGIP 2009, No. 4.
 3. Budziewicz-Guźlecka A.: Istota wykluczenia społecznego w społeczeństwie informacyjnym, w: Informatyka ekonomiczna, red. A. Nowicki, H. Sroka, I. Chomiak- Orsa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 118, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 4. Crainic T.G.: Citi Logistics, CIRRELT Interuniversity Research Centre on Enterprise Networks, Logistics and Transportation, Montreal 2008.
 5. Drab-Kurowska A.: Wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwie usługowym, w: Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, red. C.F. Hales, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 6. Lanegrand D.: Seoul Demographics, Macalester College, Minneapolis 2011.
 7. Lierow M.: B2City: The Next Wave of Urban Logistics, Oliver Wyman, Berlin 2012.
 8. Pawlak Z.: Efficiency of Urban Congestion Problem Solving, w: "LogForum" 2012, 2.
 9. Szewczyk A.: Społeczeństwo informacyjne - nowa jakość życia społecznego, w: Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju, red. A. Szewczyk, Difin, Warszawa 2007.
 10. Urban Planning of Seoul, Seoul Metropolitan Government, Seoul 2009.
 11. United Nations: Demographic Yearbook, Economic & Social Affairs, United Nations Publication, 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu