BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańska Katarzyna (Politechnika Łódzka)
Title
Administracja publiczna jako instytucja wspierająca rozwój przedsiębiorczości technologicznej małych i średnich firm
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 91, s. 221-241, bibliogr. 17 poz., rys.
Issue title
Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym
Keyword
Administracja publiczna, Rozwój przedsiębiorczości, Wspieranie przedsiębiorczości
Public administration, Entrepreneurship development, Entrepreneurship support
Note
summ.
Abstract
Celem prezentowanego artykułu jest zatem wskazanie głównych działań, jakie ma do zrealizowania administracja publiczna w procesie wspierania rozwoju przedsiębiorczości technologicznej małych i średnich firm.(fragment tekstu)

What is more and more visible all over the world is the significance of modern technologies, which find their application in each of the business branches. It is technological development that stimulates new ventures and fuels each market, which follows the economic indicators. Considerations on the influence of public administration on the development of technology entrepreneurship in small and medium-sized companies should be seen as key in the increase of those companies' competitiveness levels. What becomes a priority then is the cooperation of small and medium-sized enterprises with public administration. The nature of such cooperation is the attention paid to relations taking place between SMEs and the public as well as scientific sphere. Hence technology entrepreneurship in Poland becomes a challenge - both for the people in power, as well as the entrepreneurs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borkowski S.,Ulewicz R., Systemy produkcyjne, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2009.
 2. Cameron K.S., Quinn R.E, Kultura organizacyjna-diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 3. Gancarczyk M., Wsparcie publiczne dla MSP, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie technologiami, Difin, Warszawa 2008.
 5. Kaczyński S., Innowacyjność jako skuteczna metoda w podnoszeniu konkurencyjności organizacji XXI wieku, w: Zarządzanie organizacją w nowej rzeczywistości gospodarczej, W. Matwiejczuk, Difin, Warszawa 2009.
 6. Kobus-Ostrowska D., Identyfikacja barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz sposoby ich przezwyciężania, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" 2003, nr 2 (13).
 7. Kraśnicka T., Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2002.
 8. Matusiak K.B., Systemy wsparcia przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453, Ekonomiczne Problemy Usług nr 8, Szczecin 2007.
 9. Moczydłowska J., Pacewicz I., Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe Fosze , Rzeszów 2007.
 10. Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy?, Oficyna Wydawnicza AJG, Bydgoszcz 2004.
 11. Preez G.T., Pistorius W.I., Technological Threat and Opportunity Assessment, Technological Forecasting and Social Change 61, 1999.
 12. Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004.
 13. Słomińska B., Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 3.
 14. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 15. Wasilczuk J.E., Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005.
 16. www.mg.gov.pl/files/upload/8438/MSP.1.2010.
 17. www.poig.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu