BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gogolewski Marcin (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Ren Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Wpływ standaryzacji i wzrostu bezpieczeństwa telekonferencji na efektywność komunikacji biznesowej
Effects of Standarization and Increasing Security of Teleconferences on Efficiency of Business Communication
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 319-327, rys., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Komunikowanie, Komunikowanie w biznesie, Telekonferencja, Standaryzacja, Bezpieczeństwo
Communication, Business communication, Teleconference, Standardization, Security
Note
summ.
Abstract
W dobie kryzysu, z jakim boryka się spora część światowej gospodarki, telekonferencje stanowią bardzo atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych spotkań biznesowych, konsultacji medycznych i innych, które do tej pory wymagały osobistego kontaktu zainteresowanych stron. Jak widać, zastosowanie otwartych, bezpiecznych standardów daje możliwość realnych oszczędności zarówno finansowych, jak i czasowych, a do jego realizacji potrzeba tylko zmiany mentalności, rezygnacji ze "starych, wypróbowanych narzędzi" i otwarcia się na nowe, innowacyjne rozwiązania.(fragment tekstu)

The dynamic economic growth of today necessitates frequent travel, the cost of which forms a significant part of almost every business. While a part of those costs is unavoidable, some travel expenses are incurred only because of failure to employ suitable technical means, and can be drastically cut, as has been amply demonstrated by initiatives such as long-distance learning conducted on a big scale in Australia over half a century ago. Currently, the problem is usually not the lack of technical solutions, but lack of knowledge of how to employ them, or lack of common communication tool,standard for all stakeholders. Currently, technologies and standards exist that make this possible, however the problem has not been wholly solved.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gogolewski M., Ren M., Nitschke Ł., Tyksiński T.: Bezpieczne systemy zdalnego egzaminowania w e-learningu i gospodarce opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, 2011
  2. Gogolewski M., Ren M.: Znaczenie wolnych i otwartych standardów dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarki elektronicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702, Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, 2012
  3. http://www.itu.int/rec/T-REC-H.323/en/, H.323: Packet-based multimedia communications systems
  4. http://tools.ietf.org/html/rfc3261, SIP: Session Initiation Protocol.
  5. http://tools.ietf.org/html/rfc6120, Extensible Messaging and Presence Protocol(XMPP): Core
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu