BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kobyliński Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Rola i zasięg standardów w rozwoju oprogramowania
The Role and Scope of Standards in Software Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 329-339, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Oprogramowanie, Standardy
Software, Standards
Note
summ.
Abstract
Standaryzacja w naszym codziennym życiu jest niedostrzegalna. Ale chociaż tak się do niej przyzwyczailiśmy, że jej nie zauważamy, to jest ona obecna we wszystkich aspektach naszej egzystencji. Jej zawdzięczamy przystępne ceny, prostotę obsługi, przewidywalność, bezpieczeństwo. Kiedy kupujemy komputer od dowolnego z setek dostawców, to możemy mieć pewność, że da się na nim zainstalować nasz ulubiony system operacyjny. Kiedy dostaniemy plik w formacie RTF, to możemy mieć pewność, że da się przeczytać przy pomocy dowolnego edytora tekstów. Kiedy kupujemy żarówkę z dużym gwintem, to mamy pewność, że będzie pasowała do naszej przedwojennej jeszcze lampy. Kiedy jedziemy samochodem - ufamy, że inni użytkownicy drogi, podobnie jak i my, będą się zachowywać w sposób ustandaryzowany, opisany w ustawie, nie powodując zagrożenia. Standaryzacja jako koncepcja rozwoju cywilizacji od setek lat wykazuje swoją skuteczność i stała się kluczem do postępu(fragment tekstu)

The existence of standards for software engineering is not obvious to many professionals. Meanwhile, there are a number of standards in this area, which has been designed by different standardization bodies. The use of existing standards, with a relatively small inconvenience, can bring very significant benefits to organizations. As the rise globalization processes of the world economy, the role of common standards is increasing, also in the field of software development. The paper presents the types of standards, standardization bodies as well as the benefits and disadvantages of standardization.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CMMI Institute: http://cmmiinstitute.com.
 2. El Emam K., Drouin J.-N., Melo W. (eds.): SPICE: The Theory and Practice of Software Process Improvement and Capability Determination, Wiley-IEEE Computer Society, 1997.
 3. Institute of Electrical and Electronic Engineers, http://www.ieee.org.
 4. International Electrotechnical Commission: http://www.iec.ch.
 5. International Organization for Standardization: http://www.iso.org.
 6. ISO/IEC 15504-1:2004 Information technology - Process assessment - Part 1-10.
 7. Military Standard. Software Development and Documentation. MIL-STD-498, Department of Defense USA, 1994
 8. PN-EN ISO 9000:2006(U) System zarządzania jakością - Podstawy i terminologia.
 9. PN-EN ISO 9001:2009 System zarządzania jakością - Wymagania.
 10. PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie mające na celu osiągnięcie trwałego sukcesu organizacji - Podejście przez zarządzanie jakością.
 11. PN-EN ISO 19011:2012 (U) Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania.
 12. PN-ISO/IEC 90003:2007 Inżynieria oprogramowania - Wytyczne stosowania ISO 9001:2000 do oprogramowania komputerów
 13. Polski Komitet Normalizacyjny, http://www.pkn.pl.
 14. Zahran S.: Software Process Improvement. Practical guidelines for business success, Addison-Wesley, 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu