BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubiak Krzysztof (Politechnika Poznańska), Badzińska Ewa (Politechnika Poznańska)
Title
Zastosowanie technologii informatycznych w kontekście rozwoju wiedzy w organizacji
The Use of Information Technology in the Context of Knowledge Development in an Organization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 341-348, rys., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Organizacja, Wiedza, Technologia, Informatyka
Organisation, Knowledge, Technology, Information science
Note
summ.
Abstract
Istotą funkcjonowania i przetrwania dowolnego bytu organizacyjnego jest nieustanne kreowanie i dostarczanie wartości w układzie tautologicznym (dla samego siebie, czyli do wewnątrz) oraz w układzie otwartym, tj. dla podmiotów zaangażowanych otoczenia. Wykorzystanie w tym celu technologii informatycznej, zwiększającej zasoby wiedzy w organizacji, wpłynie zatem na powyższy proces. Systematyczne,planowe i ciągłe rozwijanie wiedzy zapewni przewagę konkurencyjną jego posiadacza, a może nim być pracownik lub cała organizacja. Skuteczne zarządzanie wiedzą zależy od ludzi, którzy są jej właścicielami. Pracowników należy zachęcać do korzystania z technologii informatycznej, w tym platform edukacyjnych, w taki sposób, aby poprzez osobiste zaangażowanie i chęć rozwoju realizowali cele organizacji.(fragment tekstu)

Today, knowledge is a key intangible asset, based on which the companies build their sustainable competitive advantage. In order to create and systematically develop this knowledge, companies implement modern technologies. In this paper, the authors analyzed selected educational platforms which influence the development of workers'knowledge. These systems certainly affect the increase of value of knowledge, but their effectiveness depends on workers' involvement(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ackoff R.L.: From Data to Wisdom, "Journal of Applies System Analysis" 1989,Vol. 16.
 2. Badzińska E.: Kierunki rozwoju komunikacji i dyfuzja wiedzy w społeczeństwie informacyjnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702, Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, Szczecin 2012
 3. Bańka W.: Wiedza w małej i średniej firmie, Novum, Płock 2002.
 4. Dziuba T.: Gospodarki nasycone informacja i wiedzą. Podstawy ekonomiki sektora informacyjnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000
 5. Gołuchowski J.: Kierunki doskonalenia technologii wiedzy w organizacji,
 6. Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą - uwarunkowania i realizacja, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2009
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004
 8. Kisielnicki J.: Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2003.
 9. Kwiatkowski S.: Kapitał ludzki jako element kapitału intelektualnego organizacji,
 10. Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, red. D. Dobija, PFPK,Warszawa 2003
 11. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 12. Perechuda K.: Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wyd. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 13. Rydz A.: Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie wiedza,
 14. Zarządzanie wiedzą, red. D. Jemielak, A.K. Koźmiński, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012
 15. Wyrwicka M.K.: Wiedza jako zasób podlegający transformacji,
 16. Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających innowacyjną Wielkopolskę, tom I: Badania uzupełniajace, red. M.K. Wyrwicka M.K., Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 17. Zaliwski A.: Korporacyjne bazy wiedzy, PWE, Warszawa 2000.
 18. Encyklopedia popularna, PWN, Warszawa 1982.
 19. Nowa encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu