BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Włodarczak Bożena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Problematyka niedopasowania kwalifikacyjno-zawodowego na rynku usług w regionie zachodniopomorskim w działaniach miejscowych instytucji rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy
The issue of the incompatibility of qualification and profession on the market of services in the zachodniopomorskie region in actions of local labour market institutions with special regard to poviat employment agencies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 35-46, tabl.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Rynek usług, Urzędy pracy, Rynek pracy
Services market, Labour offices, Labour market
Note
summ.
Abstract
Niedopasowanie kwalifikacyjno-zawodowe to jeden z istotniejszych czynników generujących bezrobocie. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy i na ile skutecznie instytucje rynku pracy w województwie zachodniopomorskim podejmują działania ukierunkowane na zniwelowanie tego zjawiska. Szczególną uwagę skupiono na powiatowych urzędach pracy (PUP). Zagadnienie to zostanie przedstawione na przykładzie tutejszego rynku usług (fragment tekstu)

The incompatibility of qualification and profession is one of the more essential factors generating unemployment, resulting from wrong relations between the labour market and the professional education system. The phenomenon indicated above occurs both in the case of the so-called employee's market (the incompatibility is noticeable on the employer's part, who finds it difficult to find workers with suitable qualifications) and in the case of the so-called employer's market (the incompatibility is noticeable on the employee's part, who cannot find employment in an acquired profession). Both cases appear in Poland, including the zachodniopomorske province. Following the analysis of the data collected in the above statement, it can be confirmed that the offer of poviat employment services operating in the whole area of that province is fairly accidental, it poorly takes into account the level of knowledge about the situation on a local labour market, reflected in the research put forward earlier (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu