BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańska Katarzyna (Politechnika Łódzka)
Title
System zarządzania jakością determinantą zmian kultury organizacyjnej urzędu administracji samorządowej
Quality management system as tool shaping organizational culture in self-government administration institutions
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 4 (26), s. 105-120, tab., wykr., bibliogr. poz. 9
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Kultura organizacyjna, Jakość, Zarządzanie jakością, Urząd państwowy, Samorząd terytorialny
Organisational culture, Quality, Quality management, Government offices, Local government
Note
streszcz., summ.
Abstract
W prezentowanym artykule uwidacznia się zależność zachodzącą między systemem zarządzania jakością, który jest wdrażany do urzędów administracji publicznej a ich kulturą organizacyjną. Świadomość tych powiązań wydaje się szalenie istotna, gdyż jej efektem jest nowa jakość usług świadczonych przez urząd. Celem artykułu jest przedstawienie głównych kierunków zmian kultury organizacyjnej urzędu po wprowadzeniu systemu zarządzania jakością. Realizacja celu pozwala stwierdzić, że podstawą wszelkich zmian w urzędach, które prowadzą do doskonalenia jakości jest kultura organizacyjna. (abstrakt oryginalny)

The organizational culture of public administration should be transformed towards the culture of high qualities. Quality, which is the response to the needs of the environment and which is motivated by people's needs, constitutes a change of behaviour, the style of functioning and technology. The aim of this paper is to answer the question if TQM is as a tool shaping the organizational culture in self-government administration institutions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bolesta-Kukułka K., Rynek pracy w XXI w, w: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  2. Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin 2008.
  3. Guillén M., González T.F., The Ethical Dimension of Managerial Leadership: Two Illustrative Case Studies in TQM, "Journal of Business Ethics" 2001.
  4. Leksykon prawniczy, red. U. Kalina-Prasznic, Alta 2, Wrocław 1997.
  5. Mikołajczyk Z., Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, GWSH, Katowice 2003.
  6. Sudoł S., Wysoka jakość wszechrzeczy materialnych i niematerialnych podstawowym wyzwaniem teraźniejszości i przyszłości, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 12.
  7. Szymańska K., Changes of organizational culture in self-government administration institutions, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011.
  8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, art.8, art. 28.
  9. Wawak T., Własność komunalna, Praca Zbiorowa, Serwis Informacyjny - Umbrella Projekt, Kraków 1991.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6287
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu