BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kudelska Izabela (Politechnika Poznańska), Radecki Adam (Politechnika Poznańska)
Title
Wykorzystanie języka UML do modelowania procesów w obszarze magazynowania
The use of UML Language for Modeling the Processes in the Area of Warehousing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 349-358, rys.,tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Modelowanie procesów produkcji, Magazynowanie, Język UML
Modeling of manufacturing processes, Storage, Unified Modeling Language (UML)
Note
summ.
Abstract
Metodyki tworzenia systemów informatycznych oraz język UML przy dużej złożoności projektów są wspomagane komputerowo, przez narzędzia Computer Aided Software Engineering - CASE. Ich zastosowanie pozwala na wykonanie następujących zadań w procesie tworzenia systemów: -wspomaganie specyfikacji i dokumentowania, -sprawdzanie semantycznej poprawności diagramów, -generowanie szkieletowego kodu źródłowego(fragment tekstu)

The aim of this paper is to show diagrams of use cases in modeling processes in the warehouse. This study consists of several parts. In the first part the authors presents a shortly WMS computer system. Discusses their structure and purpose of the construction of such systems. Next the authors describe the system design phase. In the last part of the paper presented a use case diagram (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dąbrowski W., Stasiak A., Wolski M.: Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 2. Sharp G.P.: Warehouse Management, in.: Handbook of Industrial Engineering: Technology and Operations Management, G. Salvendy (ed.), Wiley, New York 2001.
 3. Hadaś Ł.: Praktyczne aspekty wdrażania modułu produkcji w systemach klasy ERP,
 4. Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi, red. M. Fertsch, S. Trzcieliński, Politechnika Poznańska, Instytut Zarządzania, Poznań 2005
 5. Henderson-Sellers B., Collins G., Graham I.: UML - Compatible Processes, Proceeding of the 34th Hawaii International Conference on System Sciences, ISBN 0-7695-0981-9, IEEE Computer Society 2001
 6. Kudelska I., Hadaś Ł.: Komputerowe wspomaganie zarządzania gospodarką magazynową, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice
 7. Kudelska I., Oleśków-Szłapka J.: Informatyczne wspomaganie planowania i sterowania produkcją, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012
 8. Lech P.: Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, Difin, Warszawa 2003
 9. Majewski J.: Informatyka w magazynie, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006
 10. Schmuller J.: UML - Ujednolicony Język Modelowania - wyrażanie związków między klasami w projektowaniu obiektowym, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003
 11. Wrycza St., Marcinkowski B., Wyrzykowski K.: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005
 12. Wrycza St.: Informatyka ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 13. Żabicki D.: Oprogramowanie wspierające procesy logistyczne, http://www.utrzymanieru chu.pl/menu-gorne/artykul/article/oprogramowanie-wspierajace-procesy-logistyczne/.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu