BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jedynak Monika (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Formuła kaizen w doskonaleniu jakości usług logistycznych
The formula kaizen in the improvement of logistic services qualities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 67-75, tabl., rys.
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Kaizen, Jakość, Usługi logistyczne
Kaizen, Quality, Logistic services
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem rozważań zawartych w artykule są uwarunkowania outsourcingu w kontekście kształtowania relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi a operatorami logistycznymi. Przyjęto założenie, że związki pomiędzy podmiotem zlecającym a usługodawcą logistycznym wykraczają współcześnie poza kryterium kosztowe, ewoluując w stronę dostarczania wartości dodanej i ciągłego doskonalenia realizowanych procesów. Celem opracowania jest ukazanie możliwości wykorzystania metody Kaizen w doskonalenia jakości usługi logistycznej na przykładzie branży motoryzacyjnej (fragment tekstu)

There are presented the exemplification of use the Kaizen formula for the improvement of the logistic quality of service in the motor sector. The analysis showed that the method "of small steps" permitted to shape the relation with logistic operators by both costs and qualities factors.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010.
  2. H. Brdulak, Rynek usług logistycznych - analiza makro, w: Logistyka w Polsce. Raport 2009, red. I. Fechner, G. Szyszka, Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2010, s. 17.
  3. M.J. Power, K.C. Desouza, C. Bonifazi, Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2008, s. 25.
  4. P. Fechner, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2007, s. 237.
  5. D. Kempny, Obsługa logistyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008, s. 22.
  6. Y.Y. Wong, Th.E. Maher, J.D. Nicholson, N.P. Gurney, Strategic Alliances in Logistics Outsourcing, "Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics", Vol. 12, No. 2, s. 17.
  7. I. Masaaki, Kaizen: klucz do konkuren-cyjnego sukcesu Japonii, Kaizen Institute, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2007.
  8. M. Imai, Kaizen (Ky'zen). The Key to Japan's Competitive Success, Mcgraw-Hill Publ. comp., Nowy Jork 1986, s. 3.
  9. E. Skrzypek, Jakość totalna a kaizen, "Problemy Jakości" 1994, nr 2, s. 17-20.
  10. G. Iskra, Kaizen jako strategia doskonalenia jakości i klucz Japonii do sukcesu na międzynarodowych rynkach, w: Doskonalenie zarządzania przedsiębiorstwem, red. E. Skrzypek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001, s. 43.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu