BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matusek Mirosław (Politechnika Śląska)
Title
Narzędzie do identyfikacji luk wiedzy w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn
Tool for Identification of Knowledge Gaps in Machine-Building Industry Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 371-380, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Wiedza, Przedsiębiorstwo, Przemysł
Knowledge, Enterprises, Industry
Note
summ.
Abstract
Przedsiębiorstwa przemysłu budowy maszyn są przedsiębiorstwami zorientowanymi na projekty. Literatura i praktyka prezentuj􀄅 wiele przykładów audytów wiedzy. Mają one jednak swoje główne ograniczenia, które powodują, że nie są one w pełni aplikacyjne w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn, tzn. są niewystarczająco zorientowane na przedsiębiorstwa bazujące na projektach, brakuje możliwości wykorzystania audytu wiedzy tylko w jednym, wybranym obszarze oraz nie uwzględniają osób, które nie są członkami organizacji. W artykule przedstawiono propozycję kolejnych etapów składających się na koncepcję przebiegu audytu wiedzy. Przedstawiona koncepcja może mieć zastosowanie w przedsiębiorstwach opartych na projektach, w tym, zdaniem autora, przemysłu budowy maszyn.(fragment tekstu)

This paper presents the concept of the knowledge audit, which is developed for the research project aimed at building a computer system supporting knowledge management in engineering enterprises. Presented audit concepts can be used in project based enterprises.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Lin Ch., Tseng S.M.: Bridging the implementation gaps in the knowledge management system for enhancing corporate performance, "Expert Systems with Applications" 2005, No. 29.
  2. Choy S.Y., Lee W. B., Cheung C.F.: A Systematic Approach for Knowledge Audit Analysis: Integration of Knowledge Inventory, Mapping and Knowledge Flow Analysis, "Journal of Universal Computer Science 2004, Vol. 10.
  3. Gourova E., Antonova A., Todorova Y.: Knowledge audit concepts, processes and practice, "WSEAS Transactions on Business and Economics" 2009, Iss. 12, Vol.6.
  4. Liebowitz J.: Linking social network analysis with the analytic hierarchy process for knowledge mapping in organizations, "Journal of Knowledge Management" 2005, Vol. 9, No. 1.
  5. Liebowitz J., Rubenstein-Montano B., McCaw D., Buchwalter J., Browning C., The Knowledge Audit, "Knowledge and Process Management" 2000, Vol. 7 No. 1
  6. McBriar I., Smith C., Bain G., Unsworth P., Magraw St., Gordon J.L.: Risk, gap and strength: key concepts in knowledge management, "Knowledge Based Systems" 2003, No. 16.
  7. Nogalski B., Kowalczyk A.: Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
  8. Porter K., Little D., Peck M., Rollins R.: Manufacturing classifcations: relationships with production control systems, "Integrated Manufacturing Systems" 1999, No. 10 (4).
  9. Wild R.H., Griggs K.A., Downing T.: A framework for e-learning as a tool for knowledge management, "Industrial Management & Data Systems" 2002, Vol. 102, Iss. 7.
  10. Van Beveren J.: A model of knowledge acquisition that refocuses knowledge, "Journal of Knowledge Management" 2002, Vol. 6, No. 1
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu