BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiktorowska-Jasik Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Innowacyjność organizacyjna w usługach logistycznych
Organizational innovation in logistics services
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 96, s. 105-114
Issue title
Usługi w Polsce 2012: usługi publiczne - usługi komercyjne
Keyword
Innowacyjność, Usługi logistyczne, Sektor usług
Innovative character, Logistic services, Services sector
Note
summ.
Abstract
Rozwój sektora usług jest jedną z podstawowych tendencji kształtujących współczesne gospodarki. Sektor ten w sposób bezpośredni lub pośredni oddziałuje na produkcję, wymianę lub konsumpcję dóbr. Jednakże postęp w sektorze wymaga ciągłych ulepszeń i zmian w systemach zarządzania i sposobach wykorzystania zasobów. Konieczne są stałe zmiany w poszukiwaniu nowych źródeł i możliwości zaspokajania potrzeb. Sprostanie temu wymaga podjęcia działań będących nośnikami postępu techniczno-organizacyjnego, czyli innowacji. Są one w stanie zwiększyć istniejące efekty, wynikające z zastosowanych rozwiązań technicznych, lub tworzyć nowe, właściwe dla danej dziedziny techniki lub organizacji. Wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, szczególnie organizacyjnych w sektorze usług, związane jest zwykle z koniecznością pokonywania wielu barier, które nie zawsze związane są z finansami, lecz wynikają z problemów zmiany mentalności osób zaangażowanych w proces świadczenia usługi.(fragment tekstu)

The article tries to identify the organizational innovation in logistics services. The paper presents the characteristics of innovations in services and shows the essence of that innovations. It was emphasized that the benefits arising from the existence of inno-vations in services are measurable only during the direct provision of services. Author indicates that according to logistics services the innovative changes effect simple and complex services. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornsbuch, Ekonomia, t. 2, PWE, Warszawa 1997, s. 341.
  2. I.N. Semenov, Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej, t. 2, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2004, s. 79.
  3. P. Niedzielski, Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach usługowych, w: Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, red. B. Filipiak i A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 232.
  4. Usługi logistyczne, red. W. Rydzkowski, Biblioteka Logistyka, Poznań 2011, s. 11.
  5. Logistyka. Teoria i praktyka, red. S. Krawczyk, Difin, Warszawa 2011, s. 204.
  6. Rynek usług logistycznych, red. M. Ciesielski, Difin, Warszawa 2005, s. 33.
  7. Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 38-39.
  8. M. Brzozowski, Twórcze myślenie w metodach zarządzania, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007, s. 142.
  9. E. Gołembska, Logistyka w gospodarce światowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 44.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu