BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nieszporska Sylwia (Politechnika Częstochowska)
Title
Uczestnictwo polskich podmiotów leczniczych w przestrzeni teleinformatycznej
Participation of Polish Health Organizations in E-space
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 105, s. 563-572, rys., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2
Keyword
Informatyzacja, Służba zdrowia
Informatization, Health service
Note
summ.
Abstract
Informatyzacja sektora ochrony zdrowia to przedsięwzięcie dotyczące zarówno strony organizacyjnej, prawnej, technologicznej, jak i społecznej. Przekształcenia w tym zakresie dotyczą bardzo licznego grona interesariuszy, do których zaliczają się pacjenci, lekarze, pielęgniarki, aptekarze, kadra zarządzająca oraz administracja. Wzajemna współpraca tych jakże zróżnicowanych grup użytkowników wymaga niezwykłego zaangażowania każdej z nich, ale także chęci nawiązania współpracy, wzajemnego zaufania i potrzeby doskonalenia się. Jak wynika z przytoczonych powyżej rezultatów analizy w grupie osób bezpośrednio zaangażowanych w działalność polskich placówek medycznych, wdrażanie technik informatycznych do sektora znajduje przyzwolenie i akceptację. Mimo społecznego zrozumienia potrzeby informatyzacji sektora przytoczone statystyki i rzeczywistość nadal jednoznacznie sugerują, że polski system ochrony zdrowia pozostaje w tyle w stosunku do systemów w innych krajach. Nadal problemem jest niedostateczny stopień wykorzystania nowoczesnej technologii w takich obszarach, jak: e-skierowania, e-recepty oraz e-zlecenia, do obsługi laboratorium i do diagnostyki. Mimo prac nad ucyfrowieniem sektora wdrażanie projektów z tego zakresu wydaje się jednak pozostawać na etapie inicjalizacji i planowania. (fragment tekstu)

In our time information technologies are very important in many dimension of our life. Also health care system is now determined by innovative and advanced technologies. It seems that health organizations act especially and fundamental function in informatization of health system. So to estimate a level of this process, it was researched Polish health organizations by checking information infrastructure of them and used systems.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Głuszyński J., Kowalewska A.: Opinia społeczna czeka na wdrożenie Projektu P1, "Biuletyn informacyjny", Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jednostka ministra zdrowia,grudzień 2012, wydanie 7.
  2. Górecki W.: Program poprawy efektywności systemów informatycznych i teleinformatycznych w zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu, poprawie dostępu do ochrony zdrowia przez 1CT, a także poprawie efektywności systemu ochrony zdrowia, Wydział Badań i Analiz Socjologicznych, Warszawa 2008.
  3. Sarnowski A., Przebudowa systemów ochrony zdrowia w Europie - w perspektywie roku 2020, "Biuletyn informacyjny", Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jednostka ministra zdrowia, grudzień 2012, wydanie 6.
  4. Tadeusiewicz R.: Informatyka medyczna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Informatyki, Lublin 2011.
  5. Wojsyk K., Elektronizacja zasobów informacyjnych w ochronie zdrowia, "Biuletyn informacyjny", Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jednostka ministra zdrowia, grudzień 2012, wydanie 7
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu